Fotoalbum

Slavnostní výroční bohoslužby

Slavnostní výroční bohoslužby

Vyvrcholením oslav 80. výročí založení našeho sboru byly slavnostní nedělní bohoslužby 15. listopadu 2009. Kázal br. Pavel Smetana, večeři Páně vysluhovali symbolicky synodní kurátorka Mahulena Čejková a zástupci tří generací našeho sboru.

Koncert vokálního souboru GESHEM

Koncert vokálního souboru GESHEM

V rámci oslav 80. výročí založení našeho sboru proběhl v sobotu 14. listopadu 2009 večer slavnostní koncert vokálního souboru GESHEM. Společně s nimi jsme se nechali inspirovat na cestě křesťanské víry spirituály i jinými písněmi.

Vzpomínkové odpoledne

Vzpomínkové odpoledne

V rámci oslav 80. výročí založení našeho sboru se v sobotu 14. listopadu 2009 konalo (souběžně s vycházkou po stopách historie sboru) vzpomínkové odpoledne. Především starší členové sboru vzpomínali na minulá desetiletí prožitá v libeňském společenství.

Vycházka po stopách historie našeho sboru

Vycházka po stopách historie našeho sboru

V rámci oslav 80. výročí založení našeho sboru jsme v sobotu 14. listopadu 2009 podnikli vycházku po stopách jeho historie. Zúčastnili se převážně rodiny s dětmi a hosté z partnerského sboru v Domažlicích.

Sborová vycházka na Levý Hradec

Sborová vycházka na Levý Hradec

V neděli 11. října 2009 jsme vyrazili ke kostelíku na Levém Hradci, který stojí na místě původního prvního křesťanského kostela v Čechách, a dále na vrchol Řivnáč.

Víkendový pobyt pro děti v Čími

Víkendový pobyt pro děti v Čími

Ve dnech 19. - 21. června 2009 vyrazila skupinka dětí z našeho sboru na víkendový pobyt do Čími. Absolvovaly tam výcvik vojáků elitní gardy krále Davide. Manévry proběhly beze ztrát...:-) Uhodnete, které město nám bylo Jeruzalémem?

Běleč nad Orlicí 2009

Běleč nad Orlicí 2009

Již podruhé za sebou jsme vyrazili - dvanáct rodin z našeho sboru a pět z jiných evangelických sborů - na týdenní rodinnou rekreaci v Bělči nad Orlicí. Od 18. do 25. července 2009 jsme si to tam náramně užili. Však posuďte sami!

Vycházka na Karlštejnsko

Vycházka na Karlštejnsko

V neděli 18. dubna 2009 jsme za nádherného jarního počasí vyrazili pod vedením Zdeňka Lauschmanna na Karlštejsko. Šli jsme z Vráže do Srbska, vrcholový tým dobyl i skálu nad svatým Janem. Vše vyšlo skvěle. Však posuďte sami!

Brigáda na dětském hřišti a farním dvorku

Brigáda na dětském hřišti a farním dvorku

V sobotu 4. dubna 2009 jsme uskutečnili jarní "dvojbrigádu". Členové sboru a uživatelé dětského hřiště uklidili a vylepšili jak farní dvorek, tak dětské hřiště.

Vycházka Libní II

Vycházka Libní II

Na první vycházku nového roku jsme 29. března 2009 vyrazili - ve volném navázání na poslední loňskou vycházku - opět do našeho nejbližšího okolí. O co méně jsme tentokrát nachodili, o to více se dozvěděli od naší průvodkyně, p. Hrdličkové...

Nejbližší akce sboru

  • Bohoslužby 19. srpna 9:30 (neděle, 12. po Trojici)
  • Letní biblická hodina 22. srpna 18:00 (středa)
  • Bohoslužby se křtem dítěte 26. srpna 9:30 (neděle, 13. po Trojici)
  • Letní biblická hodina 29. srpna 18:00 (středa)
  • Rodinné bohoslužby s večeří Páně 2. září 9:30 (neděle, 14. po Trojici)