Čtvrtý libeňský farář, bratr ThDr. Ondřej Stehlík

Farář Ondřej Stehlík

Teprve v roce 1994 se podařilo staršovstvu získat nového kazatele, čímž započalo opět radostnější období. Dne 12. června 1994 zvolilo sborové shromáždění na návrh staršovstva za nového libeňského faráře bratra ThDr. Ondřeje Stehlíka, působícího do té doby ve sboru v Humpolci. V libeňském sboru začal pracovat od 1.7.1994 a v neděli dne 9. října téhož roku byl při slavnostním instalačním shromáždění uveden seniorem pražského seniorátu bratrem Blahoslavem Hájkem do služby faráře sboru.

Bratr farář Stehlík je velice aktivní, vzdělaný a neobyčejně obdarovaný mladý muž. Po svém příchodu do libeňského sboru se rychle orientoval ve vzniklé situaci a svou neopotřebovanou energii napřel v několika směrech.

Především se snažil o uklidnění ve sboru a ve staršovstvu. Situace vzniklá z „charismatické“ krize se totiž ještě zkomplikovala problémy s prací kostelníka, obývajícího sborový služební byt, které vyústily v rozvázání pracovní smlouvy a v následné soudní řízení; průvodní okolnosti neúměrně braly faráři i staršovstvu čas na řešení naléhavých úkolů ve sboru. Také veřejný rozpad manželství jednoho z velmi aktivních presbyterů a nesplacený, poměrně velký dluh za závadně provedenou, nefunkční rekonstrukci dolního sborového sálu zely na startu činnosti nového faráře.

Veliké úsilí vynaložil bratr farář Stehlík, aby získal a stmelil rozptýlené mladé lidi, kteří sboru zbyli. Intenzivně se věnoval konfirmandům a již v té počáteční době s nimi upevňoval blízké vztahy. Tak se, díky Pánu, podařilo vytvořit skupinu mládeže, jejíž účast na schůzkách se pohybovala od 7 do 14 členů. Pak vznikla ještě skupina starší mládeže, jejíhož vedení se již koncem září 1995 ujali manželé Kateřina a Jakub Čapkovi. Obě skupiny mládeže se v r. 1997 spojily a mezitím dorůstali noví chlapci a dívky, které bratr farář připravoval ke konfirmaci a z nichž na podzim téhož roku vznikla nová skupina mladší mládeže.

Z biblické hodiny v Libni v roce 1995

Lze konstatovat, že mládež je nyní nejdynamičtější i nejproměnlivější složkou života sboru. Bratr farář Stehlík se snaží mladé lidi co nejvíce zaměstnávat a nasměrovat jejich aktivitu ke křesťansky zdravým činnostem. Jezdí s nimi na lesní brigády na Českomoravskou vysočinu, uskutečnil s nimi i rekreační pobyt v přírodě, několikrát byl s mládeží na soustředění v Jizerských horách. Takto společně strávený delší čas poskytuje nedocenitelné příležitosti ke křesťanské výchově, ke vštěpování biblických znalostí, k rozhovorům o zásadních otázkách víry, a ovšem – k radosti z bratrského a sesterského obecenství a z krásy přírody, která je Božím stvořením. Mladší mládež se scházela vždy v pátek v 17.05 hod. ke schůzkám v klubovně sboru, kde se soustavně zabývala evangeliem podle Marka a pak poslední knihou Bible: Zjevením Jana. Zúčastnili se celostátního srazu evangelické mládeže v Českých Budějovicích, nechybějí ani na sborových výletech, s dětmi z mateřské školky oslavili Den Země výrobou recyklovaného ručního papíru a výstavou ve vestibulu stanice metra Palmovka.

Starší mládež – od 18 do 30 let – konala schůzky v klubovně sboru vždy v úterý v 19.30 hod. Účast se pohybovala od 6 do 12 mladých lidí. Náplň jejich programů byla biblická, ve výkladech a biblických úvahách se střídali, mnoho se diskutovalo o otázkách víry a praktického křesťanství, ale také si vyprávěli o svých osobních zájmech a věnovali se i hrám. V létě roku 1996 společně přešli (13 účastníků) hřeben Oravských a Kysuckých Beskyd a jiný letní týden věnovali sjíždění řeky Moravy na kánoích (15 účastníků). Také v dalších letech prožila naše mládež společné týdny v horách nebo na vodě. V létě roku 1997 došlo ke změně plánu v důsledku povodní na Moravě a libeňská mládež se odebrala do Otrokovic pomáhat při odstraňování škod napáchaných záplavami. Během následujícího léta přešli společně Vihorlat a Bukovské vrchy a sjížděli řeku Ohři a letos (1999) sjížděli na Slovensku řeku Hron. Na horských túrách byla účast od 10 do 14 a na vodách od 15 do 25 účastníků. Nejen to, co v horské přírodě  nebo na řekách společně prožili, ale především láska Kristova je vzájemně spojuje.

Naše mládež při odpočinku během sjíždění slovenské řeky Hron v roce 1999

Novinky

Podzimní minikurz "Základy křesťanské víry"

28. 9. 2018Roman Mazur

Jaký je Bůh podle Bible? Proč je postava Ježíše z Nazareta určující pro duchovní život miliónů lidí i na počátku 21. století? Jak dnes praktikovat křesťanskou duchovní cestu? Na tyto a podobné otázky odpovídá šestidílný minikurz, který nabízíme především novým zájemcům o křesťanství od středy 17. října. Podrobnosti na přiložené pozvánce. Čtěte více »

Nejbližší akce sboru

  • Bohoslužby 21. října 9:30 (neděle, 21. po Trojici)
  • Slavnostní uvedení nových kazatelů v Ústí nad Labem 21. října 15:00 (neděle)
  • Kruh seniorů 22. října 14:30 (pondělí)
  • Dorost 22. října 18:00 (pondělí)
  • Koinónia Beta 22. října 18:45 (pondělí)