Dnešní hesla Jednoty bratrské

Z nesmírného slitování jsi s nimi neskoncoval a neopustil jsi je.
Nehemiáš 9,31

Stále za vás v modlitbách děkujeme Bohu, Otci našeho Pána Ježíše Krista.
Koloským 1,3


Hesla Jednoty bratrské jsou biblické verše vylosované pro každý den v prostředí Jednoty bratrské, jedné z protestantských denominací, které se často užívají i v prostředí naší církve.

Nejbližší akce sboru

  • Letní biblická hodina 22. srpna 18:00 (středa)
  • Bohoslužby se křtem dítěte 26. srpna 9:30 (neděle, 13. po Trojici)
  • Letní biblická hodina 29. srpna 18:00 (středa)
  • Rodinné bohoslužby s večeří Páně 2. září 9:30 (neděle, 14. po Trojici)
  • Schůze staršovstva 5. září 18:00 (středa)