Aby měl život smysl

V druhé půlce roku 2017 vyšla kniha Harolda S. Kushnera Aby měl život smysl. Autor je americký rabín, v Čechách je již známý z předcházejícího díla Když se zlé věci stávají dobrým lidem.

V knize se velmi svěžím a čtivým způsobem zabývá tématem jak žít život tak, aby měl smysl, aby byly jeho plody k užitku. Rozebírá tak téma, které se dotýká v podstatě každého čtenáře, pro lepší pochopení různých životních situací užívá příklady ze života lidí kolem sebe, ale také příběhy z Bible a světové literatury. Jakousi spojující nití je příběh Jákoba.

Autor vše rozdělil do 8 kapitol, které představují jednotlivé důrazy a pohledy na lidský život:

Harold S. Kushner: Aby měl život smysl

Harold S. Kushner: Aby měl život smysl

Dva boží hlasy: inspirované mateřskou a otcovskou láskou Ericha Fromma, tedy potřeba nepodmíněné lásky matky i otcovského uznání našich činů – jsi dobrý, zasloužíš si mou lásku

Jak vítězit prohrou: Jákobův životní příběh boje sama se sebou

Jakým člověkem chcete být: otázky lidí na pochopení světa kolem nich a chování lidí, které by šlo charakterizovat dotazem: „Proč dobří lidé dělají zlé věci?“

Divoká spravedlnost – svůdná rozkoš zadostiučinění: zdůrazňuje důležitost toho, aby o vině rozhodoval kdokoli kromě oběti a o odpuštění naopak pouze oběť a nikdo jiný, zároveň je zde velmi srozumitelně popsán význam restorativní justice

Šalom – hledání integrity: podstatou kapitoly je rozhodnutí jednotlivce, který hledá nejlepší řešení pro společnost, nikoli nejlepší řešení pro sebe

Rodina a přátelé – jsme tím, koho milujeme: láska je víc než reprodukce nebo sexuální uspokojení, jde o nejdostupnější způsob, jak být důležitý v životě druhého člověka – vychází vstříc potřebě „být pro někoho někdo“

Nejlepší herec ve vedlejší roli: kapitola v podstatě diakonická – o významu lidí, kolem kterých se vše netočí, ale jsou těmi, kdo vytváří a posouvají děj kupředu – lékem na pocit bezvýznamnosti je najít někoho, kdo potřebuje naší pomoc a jít za ním

Proč jsme pro svět důležití: život dobrého člověka má smysl i když není mediální hvězdou – každý, kdo poctivě odvádí svou každodenní práci, každý, kdo si nehledí jen svého a pomáhá sousedovi, každý, kdo rozesměje dítě, mění svět k lepšímu

Harold S. Kushner: Aby měl život smysl, Portál 2017

http://obchod.portal.cz/spiritualita/aby-mel-zivot-smysl/

Novinky

Podzimní novinky

13. 9. 2018Jakub Malý

Nejbližší akce:

Inspirace:

Nejbližší akce sboru

  • Zkouška Fusion Libeň 15. listopadu 17:30 (čtvrtek)
  • Dětský klub 16. listopadu 15:30 (pátek)
  • Bohoslužby 18. listopadu 9:30 (neděle, 25. po Trojici)
  • Prodej zboží z obchůdku Jednoho světa 18. listopadu 11:00 (neděle)
  • Kruh seniorů 19. listopadu 14:30 (pondělí)