Tři knihy Pavla Hoška

Doporučujeme Vaší pozornosti tři knihy teologa a religionisty Pavla Hoška.

Pavel Hošek: Evangelium podle Jaroslava Foglara

Pavel Hošek: Evangelium podle Jaroslava Foglara

Kniha Evangelium podle Jaroslava Foglara nahlíží na „fenomém Foglar“, který ovlivnil několik generací, z náboženské perspektivy. Dílo známého spisovatele je podle autora spojeno s jeho různorodým působením na mladou generaci. Hošek se zajímá o spirituální vlivy, které se projevují ve Foglarových knihách a hlavně o působení Foglarova díla mezi čtenáři. Autor se věnuje rovněž Foglarovu dílu ve světle teorie pohádkových příběhů J. R. R. Tolkiena a ve srovnání s pojetím proměňujících účinků četby C. S. Lewise.

Pavel Hošek: Evangelium podle Jaroslava Foglara, Centrum pro studium demokracie a kultury 2017

https://www.cdk.cz/knihy/kultura/evangelium-podle-jaroslava-foglara

Pavel Hošek: A bohové se vracejí

Pavel Hošek: A bohové se vracejí

Titul A bohové se vracejí se zabývá proměnou náboženství v postmoderním světě. Vrací se k době, kdy náboženství sláblo a věnuje se jeho návratu v nedaleké minulosti a v současné době. Věnuje se roli náboženství v tradiční společnosti, zesvětštění západní kultury od začátku novověku, návratu náboženství do veřejného prostoru v různých formách, podobám postmoderní náboženskosti, specifické situací v české společnosti a možnostem, které se v současnosti otevírají pro církev.

Pavel Hošek: A bohové se vracejí. Proměny náboženství v postmoderní době, Mlýn 2012

http://mlyn.evangnet.cz/index.php?center=kupuj

Pavel Hošek: Islám jako výzva pro křesťany

Pavel Hošek: Islám jako výzva pro křesťany

Vztahu křesťanů k islámu je věnována kniha Islám jako výzva pro křesťany. Autor se v ní mj. věnuje pohledu do historie křesťansko-muslimských vztahů či různým způsobům vnímání islámu v křesťanství. Snaží se nabídnout nejednostranný pohled na problematiku současného islámu. Na otázku, co je to pravý islám, nelze podle něj nyní dát odpověď. Úkol křesťanů ve vztahu k vyznavačům islámu spatřuje v napodobování Ježíšova jednání. Principem tohoto vztahu má být aplikace zlatého pravidla („Jak chcete, aby lidé jednali s vámi, tak jednejte vy s nimi“).

Pavel Hošek: Islám jako výzva pro křesťany. Co máme tedy dělat tváří v tvář tomu, co vidíme kolem sebe?, Návrat domů 2016

http://www.navrat.cz/islam-jako-vyzva-pro-krestany

Novinky

Zkouška vánočního divadla

7. 12. 2018

Již tuto neděli 9.12 se bude po bohoslužbách od 11:00 zkoušet vánoční divadlo, tak nezapomeňte a dorazte!

Nejbližší akce sboru

  • Zkouška kytarové skupiny 12. prosince 18:30 (středa)
  • Dětský klub 14. prosince 15:30 (pátek)
  • Bohoslužby s večeří Páně 16. prosince 9:30 (neděle, 3. adventní)
  • Zkouška vánočního divadla 16. prosince 11:00 (neděle)
  • Kruh seniorů: předvánoční setkání 17. prosince 14:30 (pondělí)