Ženy a muži víry

Francine Sandra Rivers

Pět románů o biblických ženách z Ježíšova rodokmenu

Trochu jako z „červené knihovny“, ale autorka se vždy drží údajů z Písma. Jen to, co je řečeno v Bibli jedním slovem či větou rozvine se svou ženskou vnímavostí někdy do celé kapitoly.

A pět románů o mužích víry.

Zde již tolik happyendů nenajdeme, ale připomeneme si příběhy Starého zákona.

Jsou to historické postavy, které ačkoliv žily ve starověku, lze jejich příběhy aplikovat na naše životy a problémy, jimž čelíme v dnešní době.

Tyto ženy a muži nám ukazují cestu. To, co se od nich můžeme naučit, lze použít i dnes, ačkoli žili před několika tisíciletími.

Knihy můžete zakoupit například v křesťanském nakladatelství Návrat domů.

Novinky

Podzimní novinky

13. 9. 2018Jakub Malý

Kázání z nové řady Jak zraje víra

Inspirace:

Nejbližší akce sboru

  • Kruh seniorů 24. září 14:30 (pondělí)
  • Dorost 24. září 18:00 (pondělí)
  • Minikurz Dál a hlouběji 3/6 25. září 18:30 (úterý)
  • Zkouška kytarové skupiny 26. září 18:30 (středa)
  • Začíná Sjezd (nejen) evangelické mládeže v Pardubicích 27. září (čtvrtek)