Ženy a muži víry

Francine Sandra Rivers

Pět románů o biblických ženách z Ježíšova rodokmenu

Trochu jako z „červené knihovny“, ale autorka se vždy drží údajů z Písma. Jen to, co je řečeno v Bibli jedním slovem či větou rozvine se svou ženskou vnímavostí někdy do celé kapitoly.

A pět románů o mužích víry.

Zde již tolik happyendů nenajdeme, ale připomeneme si příběhy Starého zákona.

Jsou to historické postavy, které ačkoliv žily ve starověku, lze jejich příběhy aplikovat na naše životy a problémy, jimž čelíme v dnešní době.

Tyto ženy a muži nám ukazují cestu. To, co se od nich můžeme naučit, lze použít i dnes, ačkoli žili před několika tisíciletími.

Knihy můžete zakoupit například v křesťanském nakladatelství Návrat domů.

Novinky

Před prázninová zahradní party

18. 6. 2018

V neděli 24. června proběhnou křtiny malého chlapečka a také velká zahradní party! Po bohoslužbách zůstaneme na farním dvorku a užijeme si společné odpoledne před tím, než se všichni rozprchneme na prázdniny :-) Přijďte v hojném počtu, těšíme se na vás!

Nejbližší akce sboru

  • Koinónia: Beta 19. června 19:00 (úterý)
  • Rodinné bohoslužby k zakončení školního roku se křtem dítěte 24. června 9:30 (neděle, 4. po Trojici)
  • Večer pro sborové spolupracovníky 27. června 18:00 (středa)
  • Bohoslužby 1. července 9:30 (neděle, 5. po Trojici)
  • Letní biblická hodina 4. července 18:00 (středa)