Ženy a muži víry

Francine Sandra Rivers

Pět románů o biblických ženách z Ježíšova rodokmenu

Trochu jako z „červené knihovny“, ale autorka se vždy drží údajů z Písma. Jen to, co je řečeno v Bibli jedním slovem či větou rozvine se svou ženskou vnímavostí někdy do celé kapitoly.

A pět románů o mužích víry.

Zde již tolik happyendů nenajdeme, ale připomeneme si příběhy Starého zákona.

Jsou to historické postavy, které ačkoliv žily ve starověku, lze jejich příběhy aplikovat na naše životy a problémy, jimž čelíme v dnešní době.

Tyto ženy a muži nám ukazují cestu. To, co se od nich můžeme naučit, lze použít i dnes, ačkoli žili před několika tisíciletími.

Knihy můžete zakoupit například v křesťanském nakladatelství Návrat domů.

Novinky

Evangelický karneval 2018

15. 2. 2018Roman Mazur

Své členy i přátele srdečně zveme na Evangelický karneval v sobotu 24. února od 15:30 hod. Podrobnosti na přiložené pozvánce. Čtěte více »

Nejbližší akce sboru

  • Zkouška pěveckého sboru 21. února 18:30 (středa)
  • Klub rodičů s dětmi Libé Ňuňu 22. února 10:00 (čtvrtek)
  • Dětský klub 23. února 15:30 (pátek)
  • Evangelický karneval 2018 24. února 15:30 (sobota)
  • Bohoslužby se křty dětí 25. února 9:30 (neděle, 2. postní)