Ženy a muži víry

Francine Sandra Rivers

Pět románů o biblických ženách z Ježíšova rodokmenu

Trochu jako z „červené knihovny“, ale autorka se vždy drží údajů z Písma. Jen to, co je řečeno v Bibli jedním slovem či větou rozvine se svou ženskou vnímavostí někdy do celé kapitoly.

A pět románů o mužích víry.

Zde již tolik happyendů nenajdeme, ale připomeneme si příběhy Starého zákona.

Jsou to historické postavy, které ačkoliv žily ve starověku, lze jejich příběhy aplikovat na naše životy a problémy, jimž čelíme v dnešní době.

Tyto ženy a muži nám ukazují cestu. To, co se od nich můžeme naučit, lze použít i dnes, ačkoli žili před několika tisíciletími.

Knihy můžete zakoupit například v křesťanském nakladatelství Návrat domů.

Novinky

Podzimní novinky

13. 9. 2018Jakub Malý

Nejbližší akce:

Inspirace:

Nejbližší akce sboru

  • Zkouška Fusion Libeň 15. listopadu 17:30 (čtvrtek)
  • Dětský klub 16. listopadu 15:30 (pátek)
  • Bohoslužby 18. listopadu 9:30 (neděle, 25. po Trojici)
  • Prodej zboží z obchůdku Jednoho světa 18. listopadu 11:00 (neděle)
  • Kruh seniorů 19. listopadu 14:30 (pondělí)