O nenápadném středu dějin

Biblické čtení (Židům 2,9):

Ale vidíme toho, který byl nakrátko postaven níže než andělé, Ježíše, jak je pro utrpení smrti korunován ctí a slávou; neboť měl z milosti Boží zakusit smrt za všecky.


Nezaujatý vnější pozorovatel konstatuje při pohledu na Ježíšovo jeruzalémské ukřižování tragickou, ale vcelku běžnou událost lidské historie. Kdesi na periferii velké světové říše zemřel někdo, kdo se snažil změnit lidi či svět. Takových bylo, je a bude! Pro zrak víry, otevřený darem Božího působení, jsou však události Ježíšova kříže a vzkříšení středem dějin. Právě zde zanechává Bůh svůj hlavní ukazatel, svou klíčovou stopu v dějinách světa, svůj nejdůležitější vzkaz.
Zcela překvapivým tahem totiž Bůh sám vyrovnává dluh, který vůči němu mají všichni synové Adamovi a dcery Eviny. Představuje nám kvůli tomu nového pomocníka a zástupce. Čistý Ježíš prožívá bolest nepochopení, zrady, odsouzení, opuštěnosti, bolesti a smrti jako dobrovolný zástupce za nás všechny nečisté. Jde o klíčové poselství Nového zákona: „Zakusil smrt za všecky“. Jde samozřejmě o tajemství, které má svůj pramen v nezaslouženém a překvapivém Božím příklonu k jeho nezdárným a ztraceným dětem. Jde o tajemství milosti, slitování a milosrdenství.


Pane Bože, byl to tvůj překvapivý plán, aby se Ježíšův jeruzalémský příběh stal osou dějin vztahu mezi námi a tebou. Dej, ať jeho oběť vděčně přijímáme.


(Z textů o biblickém tématu Božího milosrdenství, které připravil Roman Mazur pro příručku ke každodennímu čtení Bible „Na každý den“.)

Novinky

Vánoce 2017

30. 11. 2017Roman Mazur

Srdečně zveme na sváteční adventní, vánoční a silvestrovské bohoslužby. Podrobnosti na přiložené pozvánce nebo přímo zde. Čtěte více »

Nejbližší akce sboru

  • Klub pro rodiče s předškoláky Libé Ňuňu 14. prosince 10:00 (čtvrtek)
  • Dětský klub se výjimečně NEKONÁ kvůli sobotní generálce 15. prosince (pátek)
  • Generálka vánočního divadla 16. prosince 9:30 (sobota)
  • Bohoslužby s vánočním divadlem dětí a mládeže 17. prosince 9:30 (neděle, 3. adventní)
  • Kruh seniorů: předvánoční setkání 18. prosince 14:30 (pondělí)