O změně směru našeho myšlení

Biblické čtení (Matouš 25,34–46):

Tehdy řekne král těm po pravici: ‚Pojďte, požehnaní mého Otce, ujměte se království, které je vám připraveno od založení světa. Neboť jsem hladověl, a dali jste mi jíst, žíznil jsem, a dali jste mi pít, byl jsem na cestách, a ujali jste se mne, byl jsem nahý, a oblékli jste mě, byl jsem nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste za mnou.‘ Tu mu ti spravedliví odpovědí: ‚Pane, kdy jsme tě viděli hladového, a nasytili jsme tě, nebo žíznivého, a dali jsme ti pít? Kdy jsme tě viděli jako pocestného, a ujali jsme se tě, nebo nahého, a oblékli jsme tě? Kdy jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení, a přišli jsme za tebou?‘ Král odpoví a řekne jim: ‚Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili.‘ Potom řekne těm na levici: ‚Jděte ode mne, prokletí, do věčného ohně, připraveného ďáblu a jeho andělům! Hladověl jsem, a nedali jste mi jíst, žíznil jsem, a nedali jste mi pít, byl jsem na cestách, a neujali jste se mne, byl jsem nahý, a neoblékli jste mě, byl jsem nemocen a ve vězení, a nenavštívili jste mě.‘ Tehdy odpovědí i oni: ‚Pane, kdy jsme tě viděli hladového, žíznivého, pocestného, nahého, nemocného nebo ve vězení, a neposloužili jsme ti?‘ On jim odpoví: ‚Amen, pravím vám, cokoliv jste neučinili jednomu z těchto nepatrných, ani mně jste neučinili.‘ A půjdou do věčných muk, ale spravedliví do věčného života.“


O nádheře a síle podobenství o posledním soudu nemůžeme pochybovat ani chvíli. Boží Vyvolený se staví solidárně na místo potřebných a vnějšně nevýznamných. Zdá se ovšem, že do učení o tom, že při posledním zúčtování se nebudou účetnicky počítat naše jednotlivé dobré či špatné skutky, toto podobenství vráží klín. Jak to tedy je? Budou se na posledním soudu sčítat mé příspěvky bezdomovcům a návštěvy nemocných? A co když mi to o pár korun nebo návštěv uteče?
Nenechme se zmást. Podobenství nás nechce znejistit v naději, že do Božího království je nám brána otevřena, i když nejsme takoví, jací bychom si přáli a měli být. Z kontextu je jasné, že toto podobenství upozorňuje, kterým směrem se má pod vlivem (zdarma!) přicházejících velkých darů od Boha měnit naše smýšlení. Bohatství, prestiž a moc přestávají být našimi hlavními hodnotami. Místo toho je nám dáno nahlédnout pravý význam každého lidského osudu a podle toho změnit naše chování k němu.


Pane Bože, ty sleduješ příběhy všech lidských srdcí. Žádný ti není lhostejný. Dej, ať co nejvíce z tvé náklonnosti ke všem lidem mám v sobě i já. Zvláště ve chvílích, kdy potkám někoho z potřebných.


(Z textů o biblickém tématu Božího milosrdenství, které připravil Roman Mazur pro příručku ke každodennímu čtení Bible „Na každý den“.)

Novinky

Podzimní minikurz "Základy křesťanské víry"

28. 9. 2018Roman Mazur

Jaký je Bůh podle Bible? Proč je postava Ježíše z Nazareta určující pro duchovní život miliónů lidí i na počátku 21. století? Jak dnes praktikovat křesťanskou duchovní cestu? Na tyto a podobné otázky odpovídá šestidílný minikurz, který nabízíme především novým zájemcům o křesťanství od středy 17. října. Podrobnosti na přiložené pozvánce. Čtěte více »

Nejbližší akce sboru

  • Dětský klub 19. října 15:30 (pátek)
  • Bohoslužby 21. října 9:30 (neděle, 21. po Trojici)
  • Slavnostní uvedení nových kazatelů v Ústí nad Labem 21. října 15:00 (neděle)
  • Kruh seniorů 22. října 14:30 (pondělí)
  • Dorost 22. října 18:00 (pondělí)