Modlitby

Co lze říci Bohu v různých životních situacích? Citáty modliteb vzniklých v nejrůznějších časech a za rozmanitých okolností. Po kliknutí na nadpis se zobrazí celý článek.

Rozjasni mou noc

Pane, přijď již a rozjasni mou noc. Toužím po tobě, jako touží umírající. Pověz mé duši, že se jí nestane nic, jen to, co ty dopustíš – a že nic, co dopustíš ty, není beznadějné. Celý text »

Modlitba Tomáše Mora

Dej mi tělesné zdraví, Pane, s nutným smyslem pro to, abych tělo zachoval pokud možno v pořádku. Dej mi svatou duši, Pane, která nepouští ze zřetele to, co je dobré a čisté, aby se nedala zastrašit zlem, ale nalezla prostředky, které uvedou věci zase do pořádku. Celý text »

Modlitba: Zrána tě vyhledávám...

Zráně tě vyhledávám, / má skálo a mé útočiště, / abych před Tvojí tváří uspořádal / mé ráno i můj večer. V bázni budu stát / před Tvou velikostí, / protože Tvé oči budou vidět / všechny myšlenky mého srdce. Celý text »

Modlitba: Tváří v tvář

Pane mého života, / den za dnem / chci stát před tebou / tváří v tvář. Se sepjatýma rukama / chci před tebou stát, / Pane všech světů, / tváří v tvář. Celý text »

Vánoční modlitba

Drahý Pane, v tomto čase dávání a přijímání přehlédnu snadno dary, které mi dáváš ty. Děkuji ti za místo, kde mohu bydlet, za oděv, jídlo a všechny dobré věci, které mi denně opatřuješ. Celý text »

Modlitba Karla Rahnera

Bože, děkuji ti za všechno, co jsi po mně v životě chtěl. Buď pochválen za čas mého narození, buď veleben za mé dobré hodiny i hořké dny. Buď požehnán za všechno, co jsi mi odepřel. Celý text »

Modlitba stárnoucího

Pane, cítím, že stárnu, tuším, že brzy budu patřit mezi staré. Ty to víš také. Opatruj mne před vším, co činí staré tak protivnými. Chraň mne před upovídaností, nedovol mi, abych si myslil, že se musím při každé příležitosti ke všemu vyjadřovat. Celý text »

Modlitba stvoření Františka z Assisi

Nejvyšší, všemocný, dobrý Pane, tobě buď chvála, sláva, čest a všechno dobrořečení. Patří tobě jedinému, Nejvyšší, a žádný člověk není hoden vyslovit tvé jméno. Celý text »

Modlitba z koncentračního tábora

Pane Ježíši, přikázal jsi nám: Milujte své nepřátele a modlete se za své pronásledovatele – a ještě na kříži jsi nám dal příklad takové modlitby. Dej nám, prosíme tě pokorně, sílu k tomu, abychom odolali záplavě nenávisti. Bez tvé pomoci si nemůžeme udržet své srdce čisté od hněvu proti nepřátelům a od touhy po pomstě. Celý text »

Novinky

Podzimní minikurz "Základy křesťanské víry"

28. 9. 2018Roman Mazur

Jaký je Bůh podle Bible? Proč je postava Ježíše z Nazareta určující pro duchovní život miliónů lidí i na počátku 21. století? Jak dnes praktikovat křesťanskou duchovní cestu? Na tyto a podobné otázky odpovídá šestidílný minikurz, který nabízíme především novým zájemcům o křesťanství od středy 17. října. Podrobnosti na přiložené pozvánce. Čtěte více »

Nejbližší akce sboru

  • Dětský klub 19. října 15:30 (pátek)
  • Bohoslužby 21. října 9:30 (neděle, 21. po Trojici)
  • Slavnostní uvedení nových kazatelů v Ústí nad Labem 21. října 15:00 (neděle)
  • Kruh seniorů 22. října 14:30 (pondělí)
  • Dorost 22. října 18:00 (pondělí)