Modlitba stárnoucího

Pane, cítím, že stárnu, tuším, že brzy budu patřit mezi staré. Ty to víš také.

Opatruj mne před vším, co činí staré tak protivnými.

Chraň mne před upovídaností, nedovol mi, abych si myslil, že se musím při každé příležitosti ke všemu vyjadřovat.

Dej mi nahlédnout, že občas také nemívám pravdu.

Osvoboď mne od marnivé snahy chtít dávat do pořádku věci bližních.

Zdržuj mne, abych nezatahoval druhé do podrobností svých všedních dnů.

Přispoř mi trpělivost, když si mi druzí stěžují na své bolesti, ale zapečeť mé rty, kdykoliv bych se chtěl šířit o svých rostoucích trápeních a nesnázích. A když už o tom budu hovořit, pak učiň, aby tím nebyla zastíněna Tvá dobrota.

Čiň mne ochotným pomáhat, ale nevměšovat se, pečovat, ale ne mentorovat.

Nakonec ale mne Pane nenech, abych zůstal osamělý. Potřebuji několik přátel, Pane, dobrých přátel. To také víš. Ale především potřebuji Tebe. Prosím, utvářej mne ve svůj obraz. Nech mne zrát a těšit se na věčnost.

Amen.

(Autorem modlitby je František Saleský, 1567–1622, francouzský katolický teolog, biskup, mystik a spisovatel.)

Novinky

Zkouška vánočního divadla

7. 12. 2018

Již tuto neděli 9.12 se bude po bohoslužbách od 11:00 zkoušet vánoční divadlo, tak nezapomeňte a dorazte!

Nejbližší akce sboru

  • Zkouška kytarové skupiny 12. prosince 18:30 (středa)
  • Dětský klub 14. prosince 15:30 (pátek)
  • Bohoslužby s večeří Páně 16. prosince 9:30 (neděle, 3. adventní)
  • Zkouška vánočního divadla 16. prosince 11:00 (neděle)
  • Kruh seniorů: předvánoční setkání 17. prosince 14:30 (pondělí)