Modlitba stárnoucího

Pane, cítím, že stárnu, tuším, že brzy budu patřit mezi staré. Ty to víš také.

Opatruj mne před vším, co činí staré tak protivnými.

Chraň mne před upovídaností, nedovol mi, abych si myslil, že se musím při každé příležitosti ke všemu vyjadřovat.

Dej mi nahlédnout, že občas také nemívám pravdu.

Osvoboď mne od marnivé snahy chtít dávat do pořádku věci bližních.

Zdržuj mne, abych nezatahoval druhé do podrobností svých všedních dnů.

Přispoř mi trpělivost, když si mi druzí stěžují na své bolesti, ale zapečeť mé rty, kdykoliv bych se chtěl šířit o svých rostoucích trápeních a nesnázích. A když už o tom budu hovořit, pak učiň, aby tím nebyla zastíněna Tvá dobrota.

Čiň mne ochotným pomáhat, ale nevměšovat se, pečovat, ale ne mentorovat.

Nakonec ale mne Pane nenech, abych zůstal osamělý. Potřebuji několik přátel, Pane, dobrých přátel. To také víš. Ale především potřebuji Tebe. Prosím, utvářej mne ve svůj obraz. Nech mne zrát a těšit se na věčnost.

Amen.

(Autorem modlitby je František Saleský, 1567–1622, francouzský katolický teolog, biskup, mystik a spisovatel.)

Novinky

Letní novinky

13. 7. 2018

Nová fotoalba:

Nejbližší akce: Trocha inspirace:

Nejbližší akce sboru

  • Bohoslužby 22. července 9:30 (neděle, 8. po Trojici)
  • Letní biblická hodina 25. července 18:00 (středa)
  • Bohoslužby se křty školních dětí 29. července 9:30 (neděle, 9. po Trojici)
  • Letní biblická hodina 1. srpna 18:00 (středa)
  • Začíná sborová rekreace v Bělči nad Orlicí 4. srpna 18:00 (sobota)