Modlitba: Zrána tě vyhledávám...

Zráně tě vyhledávám, / má skálo a mé útočiště, / abych před Tvojí tváří uspořádal / mé ráno i můj večer.

V bázni budu stát / před Tvou velikostí, / protože Tvé oči budou vidět / všechny myšlenky mého srdce.

Co vlastně může učinit srdce a jazyk, / co je vlastně síla mého ducha v mém nitru? / Kéž se Ti líbí lidská píseň, / proto Tě budu chválit / dokud budu žít.

Ano, dokud Boží duše / bude ve mne.

(Modlitba Solomona ibn Gabirola, židovského filosofa a básníka 11. století. Převzato z Křesťanské revue, 2012/1)

Novinky

Manželské večery

21. 1. 2018Roman Mazur

Manželské i partnerské páry srdečně zveme na cyklus 8 setkání „Manželské večery“, kde se ve dvojicích pokusíme společně najít nové inspirace pro naše vztahy. Podrobnosti na přiložené pozvánce. Čtěte více »

Nejbližší akce sboru

  • Základy křesťanské víry 4/6 25. ledna 8:30 (čtvrtek)
  • Klub rodičů s dětmi Libé Ňuňu 25. ledna 10:00 (čtvrtek)
  • Porada učitelů Nedělní školy 25. ledna 18:30 (čtvrtek)
  • Dětský klub 26. ledna 15:30 (pátek)
  • Začíná výjezdní schůze staršovstva 26. ledna 18:30 (pátek)