Modlitba: Zrána tě vyhledávám...

Zráně tě vyhledávám, / má skálo a mé útočiště, / abych před Tvojí tváří uspořádal / mé ráno i můj večer.

V bázni budu stát / před Tvou velikostí, / protože Tvé oči budou vidět / všechny myšlenky mého srdce.

Co vlastně může učinit srdce a jazyk, / co je vlastně síla mého ducha v mém nitru? / Kéž se Ti líbí lidská píseň, / proto Tě budu chválit / dokud budu žít.

Ano, dokud Boží duše / bude ve mne.

(Modlitba Solomona ibn Gabirola, židovského filosofa a básníka 11. století. Převzato z Křesťanské revue, 2012/1)

Novinky

Jaro 2018

11. 4. 2018

Při jarní brigádě jsme zvelebili hřiště a farní dvorek, 13. 5. 2018 pořádáme Koncert na podporu Domácího hospice Tabita a zveme vás i na další akce:

Nejbližší akce sboru

  • Bohoslužby 22. dubna 9:30 (neděle, 3. po Velikonocích)
  • Kruh seniorů 23. dubna 14:30 (pondělí)
  • Setkání dorostu 23. dubna 18:00 (pondělí)
  • Koinónia: Alfa 24. dubna 18:00 (úterý)
  • Koinónia: Beta 24. dubna 19:00 (úterý)