Modlitba: Zrána tě vyhledávám...

Zráně tě vyhledávám, / má skálo a mé útočiště, / abych před Tvojí tváří uspořádal / mé ráno i můj večer.

V bázni budu stát / před Tvou velikostí, / protože Tvé oči budou vidět / všechny myšlenky mého srdce.

Co vlastně může učinit srdce a jazyk, / co je vlastně síla mého ducha v mém nitru? / Kéž se Ti líbí lidská píseň, / proto Tě budu chválit / dokud budu žít.

Ano, dokud Boží duše / bude ve mne.

(Modlitba Solomona ibn Gabirola, židovského filosofa a básníka 11. století. Převzato z Křesťanské revue, 2012/1)

Novinky

Letní novinky

13. 7. 2018

Nová fotoalba:

Nejbližší akce: Trocha inspirace:

Nejbližší akce sboru

  • Bohoslužby 22. července 9:30 (neděle, 8. po Trojici)
  • Letní biblická hodina 25. července 18:00 (středa)
  • Bohoslužby se křty školních dětí 29. července 9:30 (neděle, 9. po Trojici)
  • Letní biblická hodina 1. srpna 18:00 (středa)
  • Začíná sborová rekreace v Bělči nad Orlicí 4. srpna 18:00 (sobota)