Virtuální kazatelna

Vítejte pod virtuální libeňskou kazatelnou! Nabízíme vám výběr některých kázání, která zazněla v libeňském kostele. Můžete si vybrat zde z přehledu všech kázání nebo podle biblické knihy.

Černá historka Sk 8, 1–8
Boží slitovné srdce Iz 66, 13
Za nás: Výkupné Mk 10, 45
O přicházejícím Probodeném Zj 1, 4–8
Smrt jako nevypočitatelná poslední mez našich životů L 13, 1–5; L 13, 6–9
Miluj svého bližního jako sám sebe L 10, 25–29
Pokouší nás obžerství? L 12, 13–24
O sdílení křesťanů 1 K 12, 12–20
Bude-li Pán chtít Jk 4, 13–17a
O podobojí ve čtyřech obrazech aneb Víno své výborné pít mi dej Ex 12, 1–12; Mt 26, 26–28
Staré a nové lidství Ef 4, 22–24
Velké tajemství Ef 5, 21–33
Nábotova vinice (audio příběh k 9. přikázání Desatera) 1 Kr 21, 1–29
Večeře na rozloučenou L 22, 7–20
Když jsem sláb, jsem silný Jb 2, 1–10; 2 K 12, 1–10
Vytrvejte v běhu Dt 10, 12–22; Žd 12, 1–2
Cvič se ve zbožnosti 1 Tm 4, 7–8
Hřích i smrt odpraví (vánoční) Mt 1, 18–25
O otázce, kterou Ježíš odmítl odpovědět, a o výzvě, kterou člověku předkládá smrt L 13, 1–5
Nezvládnutá sexualita Ef 5, 31–32
O modlitbě L 11, 1–4; Fp 4, 6–7
Svátosti jako podivuhodný způsob Boží komunikace Mk 16, 15–16; J 6, 31
Perný den v Kafarnaum Mk 1, 21–39
Tři fatální omyly bohatého velkostatkáře L 12, 13–24
Byl Ježíš opravdu vzkříšen? 1 K 15, 17–19
Bůh je ti blízko! Mt 3, 1–12
Uzdravení slepých u Jericha Mt 20, 29–34
Horská dráha života víry Ž 126
Poslání sboru Mt 28, 18–20; 1 K 13, 13
Kniha života (pohřební) Ž 139, 16; Zj 5, 1–7
Pomazání Ježíše v Betanii Mk 14, 1–11
Děti, adolescenti a rodiče víry 1 J 2, 12–14
Vytrvejme v běhu! Žd 12, 1–3
On, ona a Bůh (svatební) Kaz 4, 7–12
Jan Kalvín a jeho zápas o Boží oslavení Ef 2, 8–10
Augustin a jeho cesta k víře J 20, 19–29
Ježíšovy křesťanské tituly: Mesiáš - Kristus Mt 16, 13–23
Kde je, smrti, tvé vítězství? (velikonoční) 1 K 15, 55–57
Dar chudé vdovy L 21, 1–6
O křesťanské neradostnosti Fp 4, 4–7
Tak trochu strašidelné kázání Ef 6, 10–13
O počátku, vykoupení a konci všech věcí Ef 1, 3–12; 1 Pt 1, 17–20
Kristovo vzkříšení jako Boží štempl (velikonoční) Sk 2, 36
Jákobův zápas s Tajemným Gn 32, 23–33
Anděl a stařec (adventní) L 1, 5–25
Mezi námi (sjezdové) Ef 4, 25–32
Na hoře Mk 9, 2–13
Láska, která nepodléhá inflaci (svatební) 1 K 13, 4–7
Co vidíš, Jeremjáši? Hledík, Pane, květ hledíku. Jr 1, 11–19
O vodě a Bohu (trojiční) 2 K 13, 13
Jak Ježíš řekl Ó Mt 15, 21–28
Největší dar (vánoční) Ef 2, 9
Ježíš exorcista Mk 5, 1–20
Ježíš léčitel Mk 2, 1–12
Ježíš kazatel Mt 13, 1–3; Mt 13, 44–46
Dopis Matanjáše řečeného Chromý Sk 3, 1–9
Samsonův triumf Sd 16, 27–30
Kadidlo Zj 8, 1–6
...co ještě není evidentní Žd 11, 1–3
Zvěstný nesmysl Fp 2, 14–15
Apoštol Pavel v trenýrkách 1 K 9, 24–27
Dopis Ř 16, 21–23
Podivuhodný div Sk 9, 1–22
Janovo evangelium, kapitola čtvrtá J 4
Na cestě L 24, 13–35
Víra a moruše L 17, 5–6
Učme se s farizeji mlčet L 14, 1–6
"Blboune!" pravil Bůh L 12, 16–21
Podobenství o království Satana L 11, 14–20
Chaoskampf na rybníku za humny L 8, 22–25
Setkání u městečka Naim L 7, 1–17
Lukáš vypráví L 2, 21–40
Lukášovo divadlo L 1, 1–4
Die biblische Endlösung? Mt 25, 31–46
Svatebčanky Mt 25, 1–13
Berňák a Bůh Mt 22, 15–22
Klonovaní žebráci Mt 20, 29–34
Maličký Mt 11, 25–27
Mythologická hádanka Mt 8, 18–20
HIV positivní advent Mt 8, 1–4
Podivná tříska Mt 7, 1–6
Petrův zdar Mt 4, 18–22
Chudák Herodes Mt 2, 13–23
Další osel, který mluví Za 9, 9–10
Láska u bran podsvětí Pís 3, 1–4
Nový rok s hlasem hrdličky Pís 2, 10–13
Apologie tomášovské nevěry J 20, 19–29
Carpete diem! Kaz 7, 13–14
Dialog časů Kaz 3, 1–12
Pohádkový žalm Ž 23
Silvestr s Jobem Jb 7, 6–8
Dvě vykřičené matky 1 Kr 3, 16–28
Double-kázání 2 S 12, 1–7a
Biblická latrína Dt 23, 13–15
Mojžíšovo podobenství Dt 22, 1–8
Nebudeš jíst žádnou mršinu Dt 14, 3–21a
Biblická GENOCIDA Dt 7, 1–7
Bambula Mt 14, 34–36; Nu 15, 37–41
O směskách na těle, v žaludku a v duši Lv 19, 19
Řád hodu s krví, lojem a játry Lv 3, 1–17
Channel No. 0 Ex 30, 22–33
Ohnivý keř místo stromečku Ex 3, 1–15
Příběh, kde chybí Bůh Gn 29, 1–13
Jak ne-"šlohnout" požehnání Gn 27, 1–27
Půlnoční kázání (od 18 let) Gn 19, 30–38
Annuntiatio angeli ad Agar Gn 16, 7–13
Spojené národy biblické Gn 10
Přemysl Otakar II. mezi námi? Gn 5, 1–31
Den země Gn 2, 4–15; J 20, 11–15
Tělo 1 K 12, 12–27

Novinky

Reportáž Rádia Proglas

26. 4. 2017Roman Mazur

V dubnu 2017 byla Rádiem Proglas v rámci cyklu „Vítejte, senioři!“ připravena a odvysílána reportáž o setkávání našeho Kruhu seniorů. Poslechnout si ji můžete z odkazu, který se Vám zobrazí níže nebo po rozkliknutí této zprávy. Čtěte více »

Nejbližší akce sboru

  • Kruh seniorů výjimečně ODPADÁ 1. května (pondělí)
  • Setkání dorostu výjimečně ODPADÁ 1. května (pondělí)
  • Schůze staršovstva 3. května 18:00 (středa)
  • Dětský klub 5. května 15:30 (pátek)
  • Bohoslužby s večeří Páně 7. května 9:30 (neděle, 3. po Velikonocích)