Channel No. 0

Druhá Mojžíšova 30, 22–33 Ondřej Stehlík

Návody, receptury, postupy, obětní choreografie. Takhle neosobně na nás dýchne značná část Mojžíšova zákona. Návody a postupy na výrobu stánku smlouvy, z čeho mají být utkány stanové dílce a jak má vypadat menora – chrámový sedmiramenný svícen, jak má vypadat obětní oltář a kadidlový oltářík a stůl na předkládání chlebů i všechno náležité nářadí a jak má být kněz oblečený a jaký turban má mít na hlavě. Dlouhé seznamy věcí a postupů, podob a přirovnání a návodů. I to, co jsme si dnes přečetli o výrobě a užití posvěcujícího oleje, ústrojně zapadá do této záplavy plánů a receptur.

Přijde nám to jako neosobní dech dob dávno minulých. Když čteme Bibli, tak to většinou přeskočíme. Ale ono to není v Bibli zbytečně. Ten neosobní dech návodů a receptur je totiž provoněn nadějí.

Nadějí živou a velmi konkrétní. Do Bible se totiž všechny ty návody a receptury dostaly v době babylonského zajetí. Během půlstoletí po roce 600 př. Kr. Tehdy Boží lid přišel o domov i o chrám. Chrám byl vyplundrován a zbořen, chrámová bohoslužba se zastavila, všichni povolaní kněží byli deportováni právě do Babylonu.

A tam v Babyloně ti kněží, kteří to všechno přežili, tam si sedli a začali zapisovat, jak to všechno bylo. Dokud chrám stál, všechno probíhalo samozřejmě a nikdo se neobával, že by se něco zapomnělo. Pak ale chrám už nestál. Proto se snažili zachytit každý detail, všechno, na co si vzpomněli, všechno, na co by se mohlo zapomenout. Jistě tak činili z teskných vzpomínek. Aspoň psaním se snažili znovu navrátit do chrámu a ke své službě. Ale nebyl to jenom člověcký sentiment, který je k tomu vedl. Oni zároveň žili nadějí, že se zase vrátí. Sám Hospodin je o tom ústy proroků ubezpečoval. Situace politická byla beznadějná, ale oni věřili, že chrám, jeho vybavení i jeho bohoslužba, že to vše zase bude obnoveno. A tak zapisovali každičký detail, aby ta obnova mohla být skutečná a pravdivá. Věřili Hospodinu a spoléhali na něj, že se zase budou moci vrátit do Jeruzaléma. Vůni jejich naděje můžeme cítit právě z této jejich podrobné a mravenčí práce. A tato vůně naděje pro nás může být živým svědectvím i dnes, třebaže chrám už zase nestojí a nikdo se neupíná k naději jej znovu postavit.

Kněží seděli a zapisovali, byli neseni nadějí a vírou. To ale není ještě všechno. Právě náš dnešní oddílek z těchto návodů a postupů a receptů nám může osvětlit další zásadní rys života víry. Přečetli jsme si recepturu na výrobu posvěcujícího oleje. Pět set dílů toho i onoho a k tomu ještě polovina dílů tohohle a onohohle a potom ještě tolik a tolik oleje. Ano, mohli mít strach, že se to všechno zapomene a chtěli to v písemné podobě zachytit pro případné své potomky, aby mohli vysvětit chrámové náčiní a sami sebe. To je jasné. Ale tento strach ještě nevysvětluje, proč je to zahrnuto do biblického kánonu.

Když popisovali, jak vypadal za jejich života kněžský turban nebo kadidlový oltářík, tak popisovali něco, co mohl vidět mnohý Izraelita. Co ale takováto receptura posvěcujícího oleje? Ta nebyla známa všem. Složení této směsi znalo v době fungování chrámu jen nemnoho skutečných specialistů – a teď to v klidu napíšou do veřejně přístupných spisů. Od té chvíle si to bude moci přečíst každý žid, bude se to pravidelně předčítat při shromáždění. Za chvíli to bude přístupné úplně každému, každému gójovi. Jen si představte takový osud u mnohých jiných receptů a receptur. I v obchodním a výrobním prostředí to bývá nejstřeženější tajemství ukládané do těch nejbezpečnějších trezorů. Představte si, že je receptura na Becherovku nebo na Coca-Colu vylepená na každém rohu, nebo přístupná aspoň v každé veřejné knihovně! Ani ve světě obchodu by to nikdo neudělal. A hle, tady máte velesvatý olej a jeho přesné složení.

Cítíte, jak nás ofukuje biblický vánek otevřenosti? Ve víře v Hospodina není žádných tajemných a tajných receptur a postupů. Vše je otevřeno všem, ve víře není oblastí otevřených jenom pro některé, jenom pro zasvěcence. Není nic, co by bylo skrýváno a tajeno jak před vlastními, tak i před lidmi mimo Boží lid.

Tak je to jinaké, tak je to překvapivé, že se vždy našli tací, kteří podezřívavě a nenávistně uvažovali o tajných spiknutích a klikách uvnitř Božího lidu. Ba tak je to překvapivé a tak je to nové, že tuhle novost neunesli ani ti, kteří se k ní hlásí. A někteří začali ustavovat a vstupovat do všelijakých tajných skupin a skupinek kalandestinní elitářské a spiklenecké povahy – mezi zednáře, rosenkruciány, nebo založili Opus dei.

Tyto biblické seznamy a receptury jsou svědectvím právě opačným. Ovívá nás v nich svěží vánek otevřenosti do celého světa. Jediným pravým a skutečným tajemstvím je tajemství Božího sklonění, jediným posvátným tajemstvím je tajemství Božího milosrdenství.

Ta stará receptura je před námi přede všemi otevřena. Bůh chce, abychom znali složení oleje posvěcení. Bůh chce, abychom znali to, čím je a čím má být naolejován bohoslužebný život jeho lidu. A skutečně a doslova naolejován. Pomazání je jen jiný výraz pro naolejování. Ba i označení mesiáš původně znamenalo ten naolejovaný. Pomazání, naolejování, je ohromnou ochranou – olej přeci brání práchnivění a korozi, jak dobře víme. Olej již sám o sobě má velkou ochrannou moc. Tak Bůh bere bohoslužebný život svého lidu pod ochranu před nepřízní světa, před práchnivěním a korozí. Ale nejenom to. Ten olej pomazání není čistým olivovým olejem. Je zdatně provoněn a navoněn. Je to olej vonný, a tedy léčivý – je to olej zapuzující všechny nemoci a bezmoci. Ten Boží olej chrání před všemožnými zápachy a jedovatými démonskými závany. Bůh ochraňuje a chrání bohoslužbu před zvětráním a okoráním jak fyzickým, tak duchovním.

Nakonec my k tomu ještě známe vůni toho oleje, my známe jeho složení. Pět set dílů myrhy, dvě stě padesát dílů balzámové skořice a puškvorce a nakonec pět set dílů kasie. Nemusíme si ten olej vyrábět, abychom jej poznali a abychom jej pochopili. Stačí k tomu důkladně číst Bibli. Všechny tyto látky až na jednu se ještě jednou v Bibli vyskytnou pospolu uvnitř jednoho verše. Uvedu ten verš v trochu širším kontextu, abyste poznali, kde to je. Zahrada uzavřená jsi, sestro má, nevěsto, uzavřený val, zapečetěný pramen. Vydáváš vůni jako sad s jablky granátovými, s výtečným ovocem, hennou i nardem, s nardem a šafránem, puškvorcem, skořicí, se vším kadidlovým stromovím, myrhou a aloe. Jedna chybí a naopak několik je přidáno. To snad aby nebyl porušen mojžíšovský zákaz a nemuselo dojít k exkomunikaci.

Olej, který chrání, abychom nezpráchnivěli a neokorali, abychom nepodlehli démonství a sobectví, ten olej je Božím parfémem lásky. Boží olej posvěcení je parfémem lásky. To je hlavní smysl a jeho převládavá vůně. Je to vonné afrodisiakum, kterým nás Bůh vtahuje do tajemství své lásky. Vánek otevřenosti rozvívá tuto vůni lásky a naděje do celého světa.

Stejně tak Ježíše pomazala bezejmenná žena vonnou mastí, mastí nardovou. Byla to jiná mast, a přeci voněla stejným citem. Ta zřejmě prostá žena měla velmi vzácný parfém. Mnozí z toho soudí, že to před setkáním s Ježíšem bývala obchodnice s láskou. Nyní ho z lásky pomazala zbylou vonnou mastí, pomazala ho ku pohřbu. Učedníkům zavoněla ta mast na chvíli po penězích, všem ostatním jistě voní po lásce. Už je ta vůně rozváta do celého světa, není žádným tajemstvím, nedá se s ní obchodovat, voní láskou a nadějí pro všechny, kteří si nezacpou nos.

Novinky

Zkouška vánočního divadla

7. 12. 2018

Již tuto neděli 9.12 se bude po bohoslužbách od 11:00 zkoušet vánoční divadlo, tak nezapomeňte a dorazte!

Nejbližší akce sboru

  • Zkouška kytarové skupiny 12. prosince 18:30 (středa)
  • Dětský klub 14. prosince 15:30 (pátek)
  • Bohoslužby s večeří Páně 16. prosince 9:30 (neděle, 3. adventní)
  • Zkouška vánočního divadla 16. prosince 11:00 (neděle)
  • Kruh seniorů: předvánoční setkání 17. prosince 14:30 (pondělí)