Smrt jako nevypočitatelná poslední mez našich životů

Lukáš 13, 1–5; Lukáš 13, 6–9 Roman Mazur 12. 11. 2015

Kázání z volného cyklu kázání "Co nás učí smrt?" (podzim 2015)

Zvukový záznam Co nás učí smrt 2

Nejbližší akce sboru

  • Letní biblická hodina 22. srpna 18:00 (středa)
  • Bohoslužby se křtem dítěte 26. srpna 9:30 (neděle, 13. po Trojici)
  • Letní biblická hodina 29. srpna 18:00 (středa)
  • Rodinné bohoslužby s večeří Páně 2. září 9:30 (neděle, 14. po Trojici)
  • Schůze staršovstva 5. září 18:00 (středa)