Ježíš kazatel

Matouš 13, 1–3; Matouš 13, 44–46 Roman Mazur

Kázání z cyklu "Fascinující Ježíš", který zahrnoval celkem čtyři kázání o Ježíšově veřejné činnosti před jeho cestou do Jeruzaléma.

Úvod: Fascinující Ježíš

Představte si, že někdo z vašich blízkých je nevyléčitelně nemocný. Třeba máte ochrnutého bratrance. Pak se jednoho dne ozve zabušení na dveře, vy otevřete – a on tam stojí na svých! Jistě by vás nadmíru zajímalo, jak je to možné. Určitě byste se šli podívat na člověka, který ho uzdravil. Minule a předminule jsme si z Písma připomněli, že Ježíš zázračně uzdravoval a prováděl exorcismy – vymítání, osvobození od zlých sil. Vůbec se proto nedivíme, že se kolem něj někdy shromáždilo i několik tisíc lidí! A taky si dokážeme představit, že když začal kázat – vyprávět o Bohu – lidé mu velmi pozorně naslouchali. Jak jsme před chvílí četli: Toho dne vyšel Ježíš z domu a posadil se u moře. Shromáždil se k němu tak veliký zástup, že musel vstoupit na loď; posadil se v ní a celý zástup stál na břehu. (Mt 13,1–2)

I. Ježíš – kazatel Božího království

Co Ježíš svým posluchačům kázal? Ježíš byl především kazatelem Božího království. Jeden záznam o jeho činnosti uvádí jako shrnutí jeho poselství toto: Ježíš kázal Boží evangelium: Naplnil se čas a přiblížilo se království Boží. Čiňte pokání a věřte evangeliu. (Mk 1,14b-15)

Co to má znamenat? Ježíš kázal toto: Je Bůh. Já, Ježíš, jsem jeho posel. A mám vám vyřídit toto: Bůh není vůči světu lhostejný. Ví o našich problémech. O tom, že naše životy nejsou dokonalé. Že jsou naopak často plné bolesti a strádání. Zanedlouho se k nám skloní. Ukliďte vše to, co by mu mohlo bránit vstoupit do vašich životů. Především hřích. A čekejte to nejlepší. Odpuštění, záchranu od nemocí, zoufalství, smrti. Bůh je blízko, hned za dveřmi vašich životů.

Vše, co Ježíš činil i říkal – jeho uzdravování, exorcismy, kázání – bylo dohromady jedním velkým apelem: Boží království je blízko. Já jsem jeho prst. V mém působení se země dotýká – obrazně řečeno – Boží prst. Brzy však Bůh obejme svět celý. Pokud se na to připravíte, nemusíte se bát!

II. Ježíš – mistr podobenství

Takto mluvil Ježíš o Bohu nejčastěji v podobenstvích. Právě to kázání, o kterém nám referuje dnešní čtení, bylo naplněno hned několika podobenstvími. Cituji Písmo: I mluvil k nim mnoho v podobenstvích. (Mt 13,3a)

Podobenství je nadmíru zajímavá věc. Nejprve – navazuje tam, kde tomu člověk rozumí. Ježíšova kázání o Bohu jsou plná obyčejného života jeho tehdejších posluchačů. Pak je podobenství dvojnásob vhodné, když se mluví o Bohu. Bůh je přece úplně jiný, než si my lidé dovedeme představit. Nelze, než Boha a jeho jednání popisovat jen nepřímo, v obrazech, v podobenstvích A pak má podobenství ještě jeden aspekt. Možná nejdůležitější. Podobenství se stává výzvou. Apelem. Pobídkou. Nápovědou: Něco udělej! Vždyť je to tak samozřejmé!

Ale už bylo dost vysvětlování, pojďme se na některé podívat. Vybral jsem pro dnešek dvě podobenství, která říkají totéž. Jsou jako dvojčata.

III. Rolník a kšeftman učí moudrosti Božího království

První zní takto: Království nebeské je jako poklad ukrytý v poli, který někdo najde a skryje; z radosti nad tím jde, prodá všecko, co má, a koupí to pole. (Mt 13,44)

Lidé tehdy byli úplně stejní jako my. Kdo z nás někdy nepomyslel na to, jaké by to bylo, kdyby vyhrál padesátimilionový jackpot ve Sportce. I tehdejší lidé snili: Jaké by to bylo, kdybych našel poklad… Ježíš začne takto jednoduše: Představte se, že ho někdo skutečně nalezne! Co udělá? Aby si to poklad mohl přivlastnit, musí nejprve koupit to pole. Vždyť není jeho vlastní, on na něm jen nádeničí. Ale ejhle! Je přece chudý, na to pole za normálních okolností nemá! Přece však nezaváhá. Ví, že to stojí za to. Prodá vše, co má, v tu chvíli třeba i střechu nad hlavou. A za to si koupí pole s velkým pokladem. Ani na chvíli nepochybuje, že to stojí za to.

Co tím chce podobenství říci? To, co nabízí Ježíš a jeho prostřednictvím Bůh, je něco velkého a vzácného. Odpuštění, smysl života, skutečnou moudrost, sílu zbavit se zlých věcí v životě, perspektivu i po smrti… Je to poklad nad všechny poklady!

Když však přemýšlíme, zda se Bohu a jeho působení otevřít, můžeme zaváhat. Vzdát se dosavadních jistot? Přestat se spoléhat na to, co mi bylo nejvzácnější? To není jenom tak! Ale naše podobenství říká: Do toho! Neváhej! Něco ztratíš, ale pak získáš mnohem více! Právě tak jedná každý obyčejný člověk, pokud má na dosah tak velký poklad. Nepotřebuje zvláštní odvahu ani sebeobětavost, nýbrž dobře si to spočítá.

Druhé podobenství je prvnímu velmi podobné: Anebo je království nebeské, jako když obchodník, který kupuje krásné perly, objeví jednu drahocennou perlu; jde, prodá všecko, co má, a koupí ji. (Mt 13,45–46)

Všimněme si nejprve, že v obou případech je nálezce jiný, než bychom pro takové téma čekali. Ježíš mluví obrazně o Bohu, o hledání jeho království. Pojednává, dnes bychom řekli, duchovní či spirituální téma. Přesto však neuvede jako nálezce meditujícího asketu. „S královstvím nebeským je to, jako když jeden student Písma je po dlouhém hledání náhle osvícen…“ Nic takového! Žádný světec, ani vzdělanec, ani oduševnělý člověk.

Naopak: Ježíš raději přivádí na scénu obyčejného nádeníka.Či dokonce chladně kalkulujícího obchodníka s perlami a jeho správně uchopenou životní šanci. Životní kšeft. Tento člověk dobře ví: Je to velká, ale zcela opodstatněná investice. Člověk, který stojí oběma nohama pevně na zemi, obchodník, ví, co má udělat, když se blíží jeho životní obchod. Neváhá investovat vše, co má. A Ježíš říká: Když se setkáváte s Bohem a jeho hodnotami, udělejte to stejně. Spočítejte si náklady a výnosy. A rozhodněte se pro něj!

To je ale přesně naše situace: Vše, co mám, není možná moc, ale je to jisté. Člověku se zachvěje ruka, když prodává to dosavadní a ještě nemá nové. Problém spočívá podle našich podobenství v tom, zda jsem pochopil, jaké bohatství Ježíš dává.

Závěr: Rozhodni se pro Boha!

Nadvakrát k nám dnešní podobenství hovoří. Nejprve k nám, kteří jsme ono klíčové rozhodnutí už udělali. Řekli jsme si, že Bůh a jeho hodnoty jsou pro nás to nejdůležitější. Ale i my někdy zakolísáme: Stojí nám to za to? O něco málo přece jen přicházíme… Podobenství říká: Na první pohled mohou lidé, kteří se spoléhají na Boha, působit bláhově. Ale ten, kdo je znalý věci, ví, že jednají prozíravě. Je to pro nás povzbuzení: Udělali jsme to nejlepší rozhodnutí, jaké jsme mohli udělat.

A pak jsou mezi námi takoví, kteří tento apel slyší poprvé: Staň se Ježíšovým učedníkem! Těm nádeník a obchodník zvěstují: Boží království, které Ježíš přináší do životů svých svěřenců, obohacuje něčím naprosto jedinečným, důležitým a vzácným. Odevzdej se Bohu a radost z tohoto setkání prostoupí tvůj život. Možná obrátí naruby či zpřehází dosavadní životní hodnoty, žebříčky a priority, Je to však nejlepší rozhodnutí, které můžeš udělat. Amen.

Ať jsme, Pane, už tví nebo ještě váháme, všem nám otevři oči. Ať vidíme bohatství, které našemu světu přinášíš. Amen.


Biblická čtení:

Písně:

Novinky

Zkouška vánočního divadla

7. 12. 2018

Již tuto neděli 9.12 se bude po bohoslužbách od 11:00 zkoušet vánoční divadlo, tak nezapomeňte a dorazte!

Nejbližší akce sboru

  • Zkouška kytarové skupiny 12. prosince 18:30 (středa)
  • Dětský klub 14. prosince 15:30 (pátek)
  • Bohoslužby s večeří Páně 16. prosince 9:30 (neděle, 3. adventní)
  • Zkouška vánočního divadla 16. prosince 11:00 (neděle)
  • Kruh seniorů: předvánoční setkání 17. prosince 14:30 (pondělí)