Láska, která nepodléhá inflaci (svatební)

První list Korintským 13, 4–7 Roman Mazur

Kázání pronesené na jedné ze svateb v létě 2007.

Úvod

Milá Pavlo, milý Romane, víte mnohem lépe než já, co je inflace. Máte na to oba školu. Pro nás ekonomické laiky si však dovolím malé připomenutí: Když bych dnes vzal tisícikorunu a schoval ji tady někam pod kostelní lavici, za deset let by měla sotva poloviční hodnotu. Takže pokud bych si ji při desetiletém výročí vaší dnešní svatby šel vyzvednout, koupil bych za ni mnohem méně než dnes. Tedy – pokud by ji mezitím nenašel někdo jiný…

Dnes prožíváte svůj velký den. Za chvíli vám budeme všichni přát. Nejvíce samozřejmě lásku. Nevím ovšem o ničem, co by dnes podléhalo inflaci více než právě pojem i skutečnost lásky. Všude se o ní mluví, zpívá, vypráví, točí filmy… Ale skutečnou lásku abys se svíčkou či s baterkou pohledal!

Jaká je tedy ta skutečná láska? Láska, která má skutečnou hodnotu a nepodléhá inflaci? Láska, která bude za deset let ne poloviční, ale dvojnásobná? Z Bible chci zdůraznit tři rysy takové lásky. Nejprve je však potřeba učinit předběžné poznámky. Nejprve, že o skutečné lásce budu mluvit jako o „agapé“. „Agapé“ je řecký termín pro skutečnou, pevnou lásku. Není zatížený inflací jako náš český termín „láska“. A pak se ještě musí zdůraznit, že tato skutečná láska – agapé – není jen záležitostí vztahu mezi mužem a ženou. Takový vztah je snad nejintenzivnější. Nikdo však nepochybuje, že pevná láska váže mnohokrát také matku a dítě, otce a dítě, sourozence, přátele… Křesťané věří, že právě pouto lásky „agapé“ spojuje dokonce i Boha a lidi, kteří mu důvěřují!

I. Obětavá agapé

Tedy – jaká je agapé? Nejprve – obětavá. Jako věřící – křesťané – vzhlížíme k Ježíši Kristu. Je pro nás vyvoleným Božím. Tím, kdo ukazuje a otevírá cestu k Bohu. Nejslavnějším a nejlepším ze všech lidí. Zároveň je však Kristus tím, kdo sám sebe obětoval. Proto na stole mezi námi stojí dřevěný kříž.

Tento rys agapé možná nejlépe odráží mateřská láska. Co dostane maminka od svého maličkého dítěte za to, že se o něj stará? Nic kromě jediného. Opětované lásky! Ale i v manželství má jistě agapé tisíce možností, jak se obětovat: Při nemoci partnera odsunu své plány. V smutku a trápení se naladím na jeho vlnu, vyslechnu, doprovodím… Při vážném rozhodování o budoucnosti vezmu názor manželky stejně vážně jako svůj.

A co si budeme povídat: Moderní člověk není na takovou oběť připraven. Proto tolik vztahů selhává. Protože lidé myslí hlavně na sebe… Ovšem skutečná láska se nikdy nevyhne oběti. A Bůh se k takové obětavé agapé přiznává. Když se Ježíš obětoval za všechny lidi, Bůh stál na jeho straně. Třetího dne ho vzkříšil z mrtvých. Když se dokážete pro sebe navzájem obětovat, bude při vás.

II. Trpělivá agapé

Dále: Agapé je trpělivá. Když mluvíme o trpělivosti, jdeme opět proti hlavnímu proudu prožívání naší současnosti. Naše doba je přece časem rychlých řešení. Je taková instantní. Mám problém? Dobrá. Budu ho řešit. Ale výsledek chci vidět tady a teď. Ovšem každý skutečný hluboký vztah žádá dostatek času. Vztah k partnerovi, dětem, nejbližším přátelům nikdy není záležitostí chvíle, krátkého období zamilovanosti, okamžitého vypětí. Každý kvalitní vztah vyžaduje čas. Spoustu času. Kolik času potřebují třeba jen naše děti na jednu větu, když se učí mluvit. Kéž je vaše láska trpělivá! Kéž odráží trpělivost, jakou má Hospodin Bůh s námi!

III. Vytrvalá agapé

A do třetice: Agapé je vytrvalá. Nový zákon byl původně napsán řecky. A v řeckém originálním textu nacházíme krásné slůvko: Agapé je vytrvalá, doslova „dlouhodechá“. Podobně bychom to řekli i česky: Agapé dokáže chytnout druhý dech. Dá novou šanci. V každém manželství přicházejí spory, konflikty, hádky… Každý vztah po letech nějak zevšední. Kolik i naše láska potřebuje vytrvalosti, dlouhodechosti!

Jako o příběhu „největší lásky všech dob“ se mluvilo v souvislosti s komerčně nejúspěšnějším filmem všech dob „Titanic“. Prý „největší láska na pozadí největší katastrofy“. I já jsem se nechal dojmout. Ale upřímně: Mám strach, že kdyby onen vymyšlený příběh pokračoval, neskončil by tak dobře. Velká zamilovanost ještě neznamená velkou lásku. Co by se stalo, kdyby tvůrci filmu nechali oba milence zkázu velelodi přežít a oni by ve svém vztahu vpluli do všedních dnů? Byl by ochoten se hlavní hrdina usadit, starat se o ženu a děti, a to i v chudobě, nemoci, zevšednění? (…)

Dokud nás smrt nerozdělí, zazní ve vašem slibu. Buďte ve své agapé vytrvalí jako je Bůh vytrvalý ve své lásce k nám!

Závěr

Milá Pavlo, milý Romane, za několik minut se stanete manželi. A právě manželství je prostorem, kde se zápasy o lásku vedou. O tu pravou, o agapé. V manželství neplatí pózy.

Dovolím si být ještě jednou maličko osobní: Když chcete vědět, co jsem skutečně zač, zeptejte se mé ženy. Po třinácti letech manželství to ví absolutně nejlíp. A co si budeme namlouvat – jako každý z nás si s sebou v životě nesu i spoustu haraburdí: Pýchu, ješitnost, neskromnost, lenost…

Ale právě zde se může osvědčit skutečná láska. Láska agapé. Láska, kterou vám budeme z hloubi srdce přát. „Agapé je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. Agapé nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy. Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. Ať se děje cokoliv, agapé vydrží, agapé věří, agapé má naději, agapé vytrvá.“ (1K 13,4–7) Amen.

Novinky

Zkouška vánočního divadla

7. 12. 2018

Již tuto neděli 9.12 se bude po bohoslužbách od 11:00 zkoušet vánoční divadlo, tak nezapomeňte a dorazte!

Nejbližší akce sboru

  • Zkouška kytarové skupiny 12. prosince 18:30 (středa)
  • Dětský klub 14. prosince 15:30 (pátek)
  • Bohoslužby s večeří Páně 16. prosince 9:30 (neděle, 3. adventní)
  • Zkouška vánočního divadla 16. prosince 11:00 (neděle)
  • Kruh seniorů: předvánoční setkání 17. prosince 14:30 (pondělí)