On, ona a Bůh (svatební)

Kazatel 4, 7–12 Roman Mazur

Kázání pronesené na svatbě v létě 2009

Biblické čtení

Z Bible jsem pro tuto slavnostní příležitost vybral čtení ze spisu, který nese název Kazatel. Jde o ostré a kritické zamyšlení nad lidskou existencí. Ta je zde často nazývána se sarkastickým podtónem „pomíjivostí“ a „pachtěním“.

Cituji: „A znovu jsem pohleděl, jak všechno pod sluncem je pomíjivé. Někdo je sám a nikoho nemá, ani syna ani bratra, a všechno jeho pachtění nebere konce, jeho oko se bohatství nenasytí. „Pro koho se pachtím a sám se připravuji o pohodlí?“ Také to je pomíjivost a úmorná lopota. Lépe dvěma než jednomu, mají dobrou mzdu ze svého pachtění. Upadne-li jeden, druh jej zvedne. Běda samotnému, který upadne; pak nemá nikoho, kdo by ho zvedl. Také leží-li dva pospolu, je jim teplo; jak se má však zahřát jeden? Přepadnou-li jednoho, postaví se proti nim oba. A nit trojitá se teprv nepřetrhne!“ (Kaz 4,7–12)

Úvod

Hana s Michalem si pro nás všechny připravili originální překvapení. Obvykle to je tak, že dárky, květiny a přání předávají hosté obřadu novomanželům. Dnes to ovšem bude i naopak – jako hosté obřadu dostaneme od novomanželů tento přívěšek. Je inspirován starou kelskou symbolikou a jde o symbol důležitých životných trojic, triád: duše, duch a tělo, minulost, současnost i budoucnost.

Protože trojice jsou častým motivem i v křesťanské víře, nechal jsem se při přípravě této promluvy inspirovat právě jejich dárkem.

Odrazím se od maličko lechtivého aforismu: Bible zná jeden přípustný manželský trojúhelník. Samozřejmě nesmí jít o sestavu on, ona a tchýně. Ani o trojici on, ona a kolegyně z práce. Nebo on, ona a soused. Onen přípustný manželský trojúhelník vypadá takto: on, ona a Bůh.

I. Lépe je dvěma než jednomu

Člověku samotnému je úzko. Ať myslíme na partnerský život, přátelské vztahy nebo to, jak a kde pracujeme. Biblický spisovatel to vyjádří povzdechem nad tím, kdo je bez příbuzných: „Někdo je sám a nikoho nemá, ani syna ani bratra, a všechno jeho pachtění nebere konce… Pro koho se pachtím a sám se připravuji o pohodlí?“

Být na nejdůležitější věci života sám je přetěžké a přesmutné. Proto se vždy znovu vrháme do dobrodružství partnerských, přátelských a kolegiálních vztahů. I když víme, že kromě radosti nám to přinese i nejednu starost, které bychom byli zůstali ušetřeni, pokud bychom si hráli jen na vlastním písečku. Lépe je dvěma než jednomu! Ilustrace, které o tom v přečteném úryvku přesvědčuji, jsou velmi praktické: „Upadne-li jeden, druh jej zvedne… Také leží-li dva pospolu, je jim teplo… Přepadnou-li jednoho, postaví se proti nim oba.“

II. Nit trojitá se teprve nepřetrhne!

Na to člověk nemusí být vůbec žádným znalcem Bible, aby tomu všemu dobře rozuměl. Pak ovšem přijde na konci odstavce trochu tajuplná poznámka, kterou vyložit už jednoduché úplně není: „A nit trojitá se teprv nepřetrhne!“

Někteří vykladači Bible zde vysvětlují, že se zde myslí na tři přátele nebo bratry. Podobně jako se ve starých českých pověstech vypráví o třech Svatoplukových prutech a synech. Já bych se zde ovšem nyní přidal k těm, kdo zde nacházejí odkaz na Boha: Ano, lépe je dvěma lidem společně než jednomu člověku samotnému. Ale ještě lépe je, když ti dva – třeba manželé – spoléhají navíc ještě na Boží moc a Boží pomoc.

III. Ten třetí

Proč počítat s tímto třetím vzadu? Proč ho do našich manželských vztahů vpouštět, třeba tím, že se k němu modlím nebo se nechávám inspirovat jeho poselstvím z Bible nebo ve společenství těch, kdo se k němu hlásí v církvi? Není tam přebytečný? Především ze dvou důvodů.

Nejprve proto, že on sám je tím, kdo náš život, i s jeho partnerskou touhou po druhém naprogramoval. Nebo lépe: Stvořil. Byl to Boží nápad, říká Bible, aby člověk existoval jako muž a žena. Jak úžasný nápad! Je v tom jistě tajemství sexuality – chceme sdílet své tělo a své lože. Je v tom také tajemství plození – chceme dát život dalším maličkým človíčkům, vzešlým z naší společné lásky. Je v tom tajemství sdílení – chceme společně zdvojnásobit radosti a umenšit starosti. Je v tom tajemství kamarádství – chceme být jenom tak spolu, u sklenky vína, při výletě na kole… Byl to Boží nápad, říká Bible, vložit do člověka onen zvláštní kód mužství či ženství. A jestliže je vztah muže a ženy Božím vynálezem, pak nepočítat s Bohem v našich vztazích je podobné neprozřetelné jako zahazovat návody k použítí okamžitě po zakoupení nového složitého zařízení.

Druhý důvod, proč Boha vpouštět do svých vztahů, je tento: Jsme jen lidi – omylní, chybující, křehcí a pomíjiví. Často také zlí, lehkomyslí, lhostejní, vzteklí nebo leniví. Každý vztah, i ten zpočátku sebesladší a seberomantičtější, je touto naší člověčinou dříve nebo později zraňován. Kde pak hledat sílu k odpuštění? K novému začátku? K vyrovnání se s hněvem, frustrací? K otevření nové, znovu důvěrné komunikace? Bůh Bible je sice v mnohém tajemný a na první pohled nepřístupný, ale jedním si můžeme být jisti. Že je vždy připraven pomoci tam, kde je o to pokorně žádán. Není jen nějakým programátorem, který to kdysi spustil, a teď se baví tím lidským zmateným hemžením. Je tím, kdo se nebojí sem tam nenápadně změnit kód. Otevřít nové šance a možnosti. Změnit i zdánlivě nezměnitelné.

Skoro každý týden v mém patnáctiletém manželství a čtrnáctiletém rodičovství se modlím stejně: „Bože, zde jsem. I se svojí ženou. S tím a s tím si nevím/nevíme rady. Jen z vlastních sil to nezvládneme! Potřebuji tvou pomoc!“ A pak se stane něco zvláštního, většinou obyčejného, jakoby náhodného, a máme novou radost a sílu jít dále.

Závěr

Tím chci tedy skončit, Hano a Michale. Když uvidíte Váš triadický přívěšek, připomeňte si: Ať zrovna prožíváme jakékoli těžkosti, je nám ve dvou lépe než samotným. A dokonce: I když selžeme oba, může nás podepřít ten třetí vzadu. Ten jediný, kterého můžeme za třetího v našem manželství počítat bez obav: Tajemný, přece však reálný Bůh – Hospodin. Kéž Vaše společná cesta životem s jeho pomocí trvá až do té chvíle, dokud vás smrt nerozdělí. Amen.

Novinky

Zkouška vánočního divadla

7. 12. 2018

Již tuto neděli 9.12 se bude po bohoslužbách od 11:00 zkoušet vánoční divadlo, tak nezapomeňte a dorazte!

Nejbližší akce sboru

  • Zkouška kytarové skupiny 12. prosince 18:30 (středa)
  • Dětský klub 14. prosince 15:30 (pátek)
  • Bohoslužby s večeří Páně 16. prosince 9:30 (neděle, 3. adventní)
  • Zkouška vánočního divadla 16. prosince 11:00 (neděle)
  • Kruh seniorů: předvánoční setkání 17. prosince 14:30 (pondělí)