Pokouší nás obžerství?

Lukáš 12, 13–24 Romana Čunderlíková 3. 7. 2015

(Kázání z volného tématického cyklu "Sedm smrtelných hříchů moderní doby")

„Hlad je nejlepší kuchař“, říká staré české přísloví. Opačně už to neplatí. Když máme na stole mnoho jídla, nejrůznější lákavé pochoutky a všechno si můžeme dát k snědku, nakonec ani nevíme, co nám chutnalo víc a co méně. Z přemíry jídla a pití bývá většinou člověku špatně. A pokud si přestane hlídat rovnováhu mezi příjmem a výdejem kalorií, brzy začne tloustnout. Statistiky OSN hovoří o celosvětové epidemii obezity a zvlášť alarmující je obezita u malých dětí. Jedna z příčin obezity je nestřídmost, nenasytnost nebo také obžerství. Biblické „život je víc než pokrm“ (Lukáš 12,23a) mnoho lidí nebralo a ani dnes nebere vážně. Kvůli nejrůznějším pamlskům a nadbytečnému množství jídla někteří utratí hodně peněz. Jiní si zas jídlem léčí své životní trable. V době úpadku římské říše se pořádaly nákladné hostiny, při kterých bylo běžné, že přejedený hodovník se pošimral husím brkem v krku, vyzvrátil již snědené jídlo a mohl se tak opět vrátit k hodovnímu stolu a pokračovat dále v přejídání.

Obžerství (nestřídmost) se dostalo na seznam sedmi smrtelných hříchů, který v 6. stol. zformuloval papež Řehoř I. Veliký: pýcha, lakomství, závist, hněv, smilstvo, nestřídmost a lenost. Papež tímto seznamem hříchů nastavil zrcadlo upadajícímu chování v tehdejší církvi. Lidé té doby měli málo jídla a obžerství, kterého se dopouštěli duchovní za zdmi klášterů, bilo do očí.

V postním období si křesťané připomínají Kristův boj s hříchem, Ježíšovo pokušení na poušti. Postní čas je i pro nás dobou, kdy se soustředíme mimo jiné i na náš zápas s hříchem, se zlem. Budeme mít možnost se během sedmi bohoslužeb zamýšlet nad tím, jak se my sami vyrovnáváme s pokušením každého ze sedmi smrtelných hříchů.

Nestřídmost, obžerství je přespřílišné požívání jídla a nápojů. Teolog Tomáš Akvinský vymyslel šest způsobů, kterými se lze obžerství dopustit. Když budeme jíst příliš brzy, draze, mnoho, dychtivě, vybíravě a rozpustile. A teď si místo slova jíst dosaďme jiná slova, např. pít, pracovat, nakupovat, spotřebovávat, mít zážitky, pečovat o své tělo. Obžerství, nestřídmost je vlastně nadspotřeba čehokoliv. Reklamy v televizi, na ulici, v obchodech nás vytrvale masírují, jak je skvělé, když dětem kupujeme pramen zdraví z Posázaví, pereme čistoskouvcí prádlo jedině v Arielu, jezdíme novou Toyotou. Reklamy mají obrovskou moc a sílu. Slibují, že až si všechno pořídíme, budeme šťastní, zdraví, úspěšní a pak teprve bude náš život stát za to. A mnozí se na lep reklamy chytí. Je děsivé sledovat, jak se někteří lidé stále ještě zadlužují a to kvůli nepotřebným věcem jako je dovolená v zahraničí, moderní vybavení bytu, nové auto. Nespokojí se se střídmostí a s pouhým výletem do lesa, s normální nebo žádnou televizí, s ojetým autem. Zavírají oči před svými možnostmi a kapitulují před hříchem nestřídmosti. A kam taková nestřídmost vede? K exekucím, osobním bankrotům, k bankrotům vztahů a rodiny, k nejrůznějším krizím včetně těch duchovních. Nestřídmé pití alkoholu zase vede k alkoholismu, nenasytnost práce k workoholismu. Mít stále víc jídla, pití, práce, zážitků, věcí vede k těžké závislosti, k otroctví.

Co potřebujeme pro náš život? Asi to nebude jenom jídlem narvaná lednice a módní hity na jaro a léto 2013. Tím si dobrý a smysluplný život, hezké a kvalitní vztahy s druhými nezajistíme.

„Mějte se na pozoru před každou chamtivostí (nenasytností), neboť i když člověk má nadbytek, není jeho život zajištěn tím, co má.“ (Lukáš 12,15) V podobenství se mluví o bohatém člověku, kterému se na polích hodně urodilo. Slovo úroda je v řečtině odvozeno od slova dobrý. Takže mnohá úroda by se dala přeložit jako mnohé dobro, požehnání. Na majetku ještě není nic špatného. Věřící člověk, který něco zdědí, nebo se mu vede dobře v podnikání, v práci, se za své bohatství nemusí stydět a ani se ho nemusí vzdát. I v Bibli nalezneme bohaté lidi, kteří jsou nám dáváni za vzor víry – Abraham, Job, Zacheus. Náš bohatý zemědělec začne nahlas uvažovat, co udělá s nadúrodou. A výsledek jeho úvah známe. Mít větší stodolu pro větší úrodu. Možná hospodář počítal s tím, že další roky budou také tak výborné. Jenomže tady nastává problém. A problém není v bohatství, v majetku. Problém je ve vztahu k majetku, ve vztahu k nadbytku, který po člověku nutně zbude. Lze s ním přece v životě naložit prospěšně.

Mít větší dům. Mít víc oblečení a bot ve skříni. Mít silnější auto. Mít víc peněz. Mít víc zcestovaných zemí. Mít víc „nevšedních zážitků“. Mít víc obdivovatelů. Mít špičkové doktory a perfektní péči v nemocnici. Učinit si život snadnějším, pohodlnějším, úspěšnějším, bezproblémovým. Co když mě jednou můj velký dům přestane bavit a budu toužit po ještě větším domě? Umíme ovládat své touhy, nebo touhy ovládají nás? Časopisy s oblibou píší a čtenáři zase s oblibou hltají příběhy zpěváku a herců, kteří byli dřív úspěšní, bohatí, slavní. Dnes jsou z nich lidské trosky, jsou k politování, neschopni normálního života. Co se v jejich životních programech pokazilo? Nebyla jedna z příčin životního krachu těchto lidí právě obžerství slávy, nestřídmost luxusu, nenasytnost zážitků?

I u těch největších jedlíků řekne jednoho dne tělo, srdce „dost!“ a na další porci jídla si už člověk nepochutná. V boháčově případě to byl sám Bůh, který se vložil do jeho monologu. „Blázne! Ještě této noci si vyžádají tvou duši, a čí bude to, co jsi nashromáždil?“ (Lukáš 12,20) V čem udělal hospodář chybu? Měl žít tak, aby to mělo smysl i tváří v tvář smrti, aby nepromarnil čas, který ještě má. Chyba není to, že hospodář promýšlel nové stodoly, ale že neudělal něco, co by mělo smysl hned teď. Nenasytnost luxusu a shánění peněz na úkor rodiny, přátel. Nestřídmost v ukojení tělesných chtíčů třeba na úkor vlastních dětí.

Jako v příběhu jedné staré paní z domova důchodců, která byla velmi osamělá, a nikdo z příbuzných za ní nechodil na návštěvy. Když stará paní zemřela, sestřičky našly v její pozůstalosti schované dopisy, které kdysi napsaly děti své mamince. Ta od nich odešla kvůli nové lásce a nehodlala se ke svým dětem vrátit. Ve stáří pak marně vyhlížela své děti, které kdysi kvůli volání svého srdce opustila. Nenasytnost zážitků, neukrotitelnost tužeb má drastické následky.

S pokušením hříchu obžerství, nestřídmosti, nenasytnosti čehokoliv se každý z nás nějak vyrovnává. To zásadní v boji s tímto pokušením je uvědomit si, co je v našem životě důležité, na co se můžeme spolehnout. Člověk nežije pouze chlebem, ale člověk žije vším, co vychází z Hospodinových úst. (Srov. Deuteronomium 8,3) Bez jídla v ledničce, bez teplého oblečení a bez bot, bez pár tisícovek korun se živoří. Bez nového tabletu, bez dovolené v Chorvatsku, bez večírků a potlesků, bez rychlého auta se dá spokojeně a kvalitně žít. Bez lidí, kteří mě mají rádi a přijímají mě i s mými chybami, bez lásky, bez dobroty, bez milosrdenství, bez radosti se žít nedá.

„Nemějte starost o život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe. Život je víc než pokrm a tělo víc než oděv. Všimněte si havranů:nesejí, nežnou, nemají komory ani stodoly, a přece je Bůh živí. Oč větší cenu máte vy než ptáci!“ (Lukáš 12,22c-24) Každý z nás dostal darem život. A o každého z nás se Pán stará. Naše bližní, naše zdraví, naše nadání pro určité věci, to všechno dostáváme od Pána. Nakonec i to, že žijeme v zemi s vysokou životní úrovní a kde máme nadbytek. A právě v postní době máme možnost se v něčem dobrovolně uskromnit a sdílet se s těmi, kdo potřebují pomoc. Vždyť přeci svědčíme o Kristově lásce nejenom slovem, ale i rukama.

Modlitba po kázání:

Pane Ježíši Kriste, prosíme tě o dar střídmosti, zdrženlivosti, umírněnosti a sebekázně. Amen

Novinky

Zkouška vánočního divadla

7. 12. 2018

Již tuto neděli 9.12 se bude po bohoslužbách od 11:00 zkoušet vánoční divadlo, tak nezapomeňte a dorazte!

Nejbližší akce sboru

  • Zkouška kytarové skupiny 12. prosince 18:30 (středa)
  • Dětský klub 14. prosince 15:30 (pátek)
  • Bohoslužby s večeří Páně 16. prosince 9:30 (neděle, 3. adventní)
  • Zkouška vánočního divadla 16. prosince 11:00 (neděle)
  • Kruh seniorů: předvánoční setkání 17. prosince 14:30 (pondělí)