Půlnoční Marie a Mazaný Kaifáš

Matouš 26, 47–56; Matouš 26, 57–68 Tomáš Jun 15. 3. 2018

Kázání z cyklu Pašije podle Matouše

Nejbližší akce sboru

  • Bohoslužby 19. srpna 9:30 (neděle, 12. po Trojici)
  • Letní biblická hodina 22. srpna 18:00 (středa)
  • Bohoslužby se křtem dítěte 26. srpna 9:30 (neděle, 13. po Trojici)
  • Letní biblická hodina 29. srpna 18:00 (středa)
  • Rodinné bohoslužby s večeří Páně 2. září 9:30 (neděle, 14. po Trojici)