Sola fide

Matouš 26, 26–28; Římanům 1, 16–17 Roman Mazur 17. 10. 2017

Kázání z cyklu "Reformační sola"

Zvukový záznam Sola fide

Nejbližší akce sboru

  • Letní biblická hodina 22. srpna 18:00 (středa)
  • Bohoslužby se křtem dítěte 26. srpna 9:30 (neděle, 13. po Trojici)
  • Letní biblická hodina 29. srpna 18:00 (středa)
  • Rodinné bohoslužby s večeří Páně 2. září 9:30 (neděle, 14. po Trojici)
  • Schůze staršovstva 5. září 18:00 (středa)