Rituál, seder, večeře Páně (Svědectví víry dětem a mládeži 2/6)

Druhá Mojžíšova 13, 3–10; První list Korintským 11, 23–28 Tomáš Jun 18. 4. 2018

Rituál, seder, večeře Páně

Zvukový záznam Svědectví víry II

Nejbližší akce sboru

  • Bohoslužby 19. srpna 9:30 (neděle, 12. po Trojici)
  • Letní biblická hodina 22. srpna 18:00 (středa)
  • Bohoslužby se křtem dítěte 26. srpna 9:30 (neděle, 13. po Trojici)
  • Letní biblická hodina 29. srpna 18:00 (středa)
  • Rodinné bohoslužby s večeří Páně 2. září 9:30 (neděle, 14. po Trojici)