Co nabízíme?

Pravidelná setkání

Velká většina našich aktivit je otevřena nejširší veřejnosti, nejen členům naší farnosti nebo jiných křesťanských skupin, ale např. i zájemcům, kteří svou duchovní cestu teprve hledají. Pro takové bývá obvykle první příležitostí k setkání návštěva nedělních a svátečních bohoslužeb nebo účast na některém z našich večerních setkání se zajímavými hosty. Je ovšem možno zúčastnit se také např. některého z generačních setkání. Průběžný program nejbližších aktivit můžete sledovat v kalendáři akcí.

Užívání dětského hřiště v Mezihoří

Činností, kterou podporujeme život v naší místní libeňské komunitě, je správa dětského hřiště v ulici V Mezihoří. Za symbolický poplatek 200 Kč/rok vydáváme ve farní kanceláři zájemcům klíče, aby toto hřiště se svými dětmi mohli užívat. Zaplatit je možno v úředních hodinách farní kanceláře (U Pošty 6, středa 9:00 – 13:00 a 14:00 – 18:00 hod.) nebo v jiném čase po předchozí telefonické domluvě (mob. 777 823 540).

Minikurzy: Základy křesťanství a Významné biblické texty

Dvakrát až třikrát do roka otevíráme minikurz s názvem Základy křesťanství. Farář sboru na něm na 6 večerních setkáních přiblíží zájemcům základy toho, čemu křesťané věří a jak žijí. Pro zájemce o křest či o přestup do sboru je tento kurz součástí předepsané přípravy, je ovšem možno ho absolvovat i zcela nezávazně bez toho, že by účastníkovi vznikl vůči sboru nějaký závazek. Chcete-li být informováni o dalším otevřeném běhu, můžete se e-mailem přihlásit zde.

Jiný podobný minikurz, který otevíráme podle zájmu, se jmenuje Významné biblické texty. Je vhodný především pro naše novější členy nebo pro nezávazné zájemce o Bibli z řad nečlenů sboru.

Přímluvné modlitby

Do přímluvných modliteb v rámci nedělních bohoslužeb je možno zařadit prosby za lidi v různých těžkých životních situacích – nemocné, zarmoucené po smrti někoho blízkého atp. Má-li být osoba konkrétně jmenována, je podmínkou její souhlas. Není-li tohoto souhlasu, modlitba může být pronesena rovněž, ovšem formulována jen obecně a anonymně. V případě Vašeho zájmu o zařazení přímluvné modlitby za Vás nebo někoho jiného kontaktujte faráře zde.

E-mailové konzultace s farářem

S farářem je možno také, jak e-mailově tak telefonicky (mob. 777 823 540) konzultovat – i anonymně – jakoukouli otázku týkajícího se duchovního života jednotlivců, rodin nebo církevních společenství.

Svatby

Evangeličtí faráři mohou ve výjimečných případech oddat i nečleny církve. Podmínkou je, aby snoubenci vyjádřili upřímnou touhu po Božím požehnání a aby akceptovali typické prvky evangelického svatebního obřadu jako např. biblické kázání nebo modlitby.

Pohřby

Evangeličtí faráři mohou vést pohřeb nebo smuteční rozloučení i u zemřelých, kteří nebyli členy církve. Podmínkou je, aby pozůstalí akceptovali typické prvky evangelického pohřbu jako např. biblické kázání nebo modlitby.

Ubytování členům mimopražských evangelických sborů

Členům mimopražských evangelických sborů nabízíme ubytování v našem hostinském pokoji. Bližší informace lze získat ve farní kanceláři e-mailově nebo telefonicky (mob. 606 224 347).

Hostinský pokoj

Hostinský pokoj

Novinky

Aplikace do mobilů pro pravidelnou četbu Bible

15. 10. 2017Roman Mazur

Pro mobilní telefony s operačním operační systém Android doporučujeme např. tyto aplikace a stránky: Daily Words (hesla Jednoty bratrské) / www.dennicteni.cz / Slovo na den / You Version (různé plány na každodenní čtení Bible) / Taizé Readings / Hesla Jednoty bratrské / Quick Bible / And Bible.

Nejbližší akce sboru

  • Základy křesťanské víry 5/6 19. října 18:30 (čtvrtek)
  • Dětský klub 20. října 15:00 (pátek)
  • Bohoslužby 22. října 9:30 (neděle, 19. po Trojici)
  • Kruh seniorů 23. října 14:30 (pondělí)
  • Slavnostní večer k 500. výročí evropské reformace 24. října 18:30 (úterý)