Novinky

Evangelický karneval 2014

31. 1. 2014Roman Mazur

Srdečně zveme své členy i přátele na Evangelický karneval, který proběhne v sobotu 8. února 2014 od 15:30 hod. Podrobnosti najdete na přiložené pozvánce. Čtěte více »

Výsledek sbírky

17. 1. 2014Roman Mazur

Finanční sbírka pro Alianci žen s rakovinou prsu, která proběhla na závěr vzpomínkových bohoslužeb na Ester Andriantsarazo, vynesla 64.609 Kč a byla již Alianci předána.

Vzpomínkové bohoslužby

6. 1. 2014Roman Mazur

Rozloučení s Ester Andriantsarazo, členkou a presbyterkou našeho sboru, se uskuteční formou vzpomínkových bohoslužeb v pátek 10. ledna 2014 od 14:00 hod. v naší kapli. Podrobnosti naleznete na přiložené pozvánce. Čtěte více »

Zimní novinky na webu

28. 12. 2013Roman Mazur

Nové kázání: Cvič se ve zbožnosti. Nové fotogalerie: Únorová víkendovka (nejen) pro děti, Evangelický karneval 2014 a Vánoční divadlo 2013. Vybranými fotografiemi z roku 2013 byla rovněž aktulizována generační fotoalba. Nové kázání: O otázce, kterou Ježíš odmítl odpovědět, a o výzvě, kterou člověku předkládá smrt (ze vzpomínkových bohoslužeb). Nové křesťanské texty: Věroměr a Vznešenost i ubohost člověka.

Týden modliteb 2014

27. 12. 2013Roman Mazur

Setkání v rámci ekumenického týdne modliteb proběhnou v naší části Prahy na pěti místech od 7. do 11. ledna 2014. Hned první pondělní setkání se bude konat v naší kapli. Podrobnosti na přiložené pozvánce. Čtěte více »

Bohoslužby na přelomu roku

27. 12. 2013Roman Mazur

V neděli 29. prosince se konají pravidelné nedělní bohoslužby, které povede farářka Romana Čunderlíková. Ve středu 1. ledna se od 9:30 hod. konají sváteční novoroční bohoslužby s večeří Páně, které povede farář Roman Mazur. Všechen ostatní pravidelný sborový program se rozběhne opět v týdnu od 6. ledna.

Zápisky z Koreje

4. 12. 2013Roman Mazur

V neděli 8. prosince od 11:00 hod. se Milan Balahura ve své prezentaci a v následné diskusi ohlédne za svým třitýdenním pobytem v Jižní Koreji, kde v říjnu zastupoval naši církev na velkém ekumenickém setkání. Srdečně zveme!

Vánoce 2013 v našem sboru

2. 12. 2013Roman Mazur

Na přiloženém letáčku najdete vánoční program našeho sboru. Všechny srdečně zveme! Čtěte více »

Novinky na webu - podzim 2013

14. 11. 2013Roman Mazur

Nová fotoalba: Podzimní vycházka na Vidouli. Fotoalbum z křestních bohoslužeb 27. října 2013. Setkání se Zuzanou Roithovou.

Podzimní Kurz základů

20. 9. 2013Roman Mazur

Od čtvrtku 3. října bude probíhat další běh kurzu Základy křesťanské víry. Všem zájemcům z řad přátel i široké veřejnosti nabízí možnost seznámit se s křesťanskou vírou v protestantském zabarvení. Podrobnosti na přiložené pozvánce. Čtěte více »

Beseda se Zuzanou Roithovou

20. 9. 2013Roman Mazur

Ve čtvrtek 7. listopadu od 19:00 hod. přivítáme v naší kapli europoslankyni Zuzanu Roithovou. Promluví na téma: Spor o náboženské symboly v EU. V druhé části bude následovat diskuse s účastníky setkání. Čtěte více »

Novinky na webu - léto 2013

17. 7. 2013Roman Mazur

Nový text: Jak jsem hledal a nakonec byl nalezen. Nové kratší křesťanské citáty. Nová fotogalerie: Rodinná rekreace Běleč 2013. Nové kázání: O nezvládnuté sexualitě.

Léto 2013

24. 6. 2013Roman Mazur

Od 23. června do 1. září funguje náš sbor v prázdninovém režimu. Z pravidelných akcí se konají pouze nedělní bohoslužby. Nekonají se ani pravidelné každotýdenní středeční úřední hodiny. Sekretářku sboru, zastupující farářku i pastoračního pracovníka je však možno telefonicky kontaktovat (na číslech uvedených dále) a požádat je o setkání nebo pomoc. Farář sboru R. Mazur je do poloviny září na studijním pobytu v Německu. Čtěte více »

Noc kostelů 2013

3. 5. 2013Roman Mazur

V rámci akce Noci kostelů jsme pro letošní rok připravili pestrou směs duchovních i kulturních programů. Fotografie budou brzy k dispozici. Čtěte více »

Letní rodinná rekreace: Běleč 2013

11. 4. 2013Roman Mazur

I letos srdečně zveme členy i přátele naší farnosti na letní pobyt pro všechny generace v chatkách a pokojích zděné budovy v Táboře Komenského v Bělči nad Orlicí. Akce se koná od 6. do 13. července a k dispozici je do obsazení celé kapacity celkem 100 míst (k 24. 4. je již vše obsazeno, přihlášky ovšem přijímáme dále na místa náhradníků). Podrobnosti najdete na přiložené pozvánce. Čtěte více »

Novinky na webu - jaro 2013

11. 4. 2013Roman Mazur

Nový text: Skrytý Bůh. Nová modlitba: Rozjasni mou noc. Nové fotoalbum: Jarní brigáda na dvorku a na hřišti. Nové fotoalbum: Noc kostelů 2013.

Velikonoce 2013

25. 3. 2013Roman Mazur

Program velikonočních bohoslužeb můžete sledovat v Kalendáři akcí. Srdečně zveme.

Beseda s Tomášem Holubem

25. 3. 2013Roman Mazur

Ve středu 3. dubna 2013 od 18:00 hod. bude hostem v naší kapli Tomáš Holub, generální sekretář České biskupské konference. Čtěte více »

Brigáda na dětském hřišti a na farním dvorku

25. 3. 2013Roman Mazur

V sobotu 6. dubna 2013 od 14 do 18 hodin proběhne tradiční jarní brigáda na úklid dětského hřiště v ulici V Mezihoří a farního dvoru.

Kurz Základů

25. 3. 2013Roman Mazur

Od čtvrtku 11. dubna 2013 se rozběhne další běh kurzu Základů křesťanské víry. Čtěte více »

Konference o restitučně - odlukovém zákonu

10. 3. 2013Roman Mazur

Naše kaple bude v sobotu 16. března dopoledne hostit jarní Seniorátní konferenci, která bude věnována situaci naší církve po přijetí restitučně – odlukového zákona. Podrobnosti jsou na přiložené pozvánce. Čtěte více »

Novinky na webu

23. 2. 2013Roman Mazur

Stránka s profily našich zaměstnanců a představitelů byla rozšířena o medailónky Romany Čunderlíkové a Milana Balahury.

Karneval 2013 ve fotografiích

22. 2. 2013Roman Mazur

Ze 24 vybraných fotografiích můžete nasát něco z atmosféry karnevalu, který proběhl v naší kapli v sobotu 2. února. Účastníci si mohou zde požádat o odkaz na ještě mnohem větší sadu pořízených fotografií.

Beseda s Evou Jarolímovou o stárnutí

21. 2. 2013Roman Mazur

V úterý 5. března od 17:00 hod. se v naší kapli uskuteční setkání s Evou Jarolímovou, gerontopsycho­ložkou, na téma „Je mé zapomínání normální?“ o kognitivních funkcích ve stáří. Srdečně zveme! Podrobnosti naleznete na přiložené pozvánce. Čtěte více »

Evangelický karneval 2013

24. 1. 2013Roman Mazur

V sobotu 2. února pořádáme pro své členy, přátele i veřejnost z okolí další ročník sborového karnevalu. Podrobnosti na přiložené pozvánce. Jste srdečně zváni! Čtěte více »

Past nebo šance?

14. 1. 2013Roman Mazur

Představuje restitučně – odlukový zákon, který vstoupil přes odpor většiny české veřejnosti v platnost 1. ledna 2013, pro české církve a společnost spíše šanci nebo past? Touto otázkou se zaobírá přiložený článek sepsaný původně pro lednové číslo časopisu Český bratr. Čtěte více »

Alianční modlitební týden ve vnitřní Praze

4. 1. 2013Roman Mazur

Na pondělí 7. ledna až čtvrtek 10. ledna 2013 připravila skupina zástupců různých církví setkání v rámci Aliančního týdne modliteb. Místa setkání, vedoucí i kazatele pro jednotlivé dny naleznete na přiložené pozvánce. U nás proběhne setkání v pondělí od 18:30 hod. Čtěte více »

Vánoční divadlo "Andělský dispečink"

23. 12. 2012Roman Mazur

První fotografie z vánočního divadla naleznete zde.

Vánoce 2012 v našem sboru

12. 12. 2012Roman Mazur

Srdečně zveme své členy, přátele i širokou veřejnost k adventním a vánočním bohoslužbám. Jejich kompletní program je v Kalendáři akcí, přehled vybraných bohoslužeb je na přiložené pozvánce. Čtěte více »

Na cestě k samofinancování

7. 12. 2012Roman Mazur

Kvůli lepší informovanosti členů sboru byla vydána informační brožurka o koncepci a dlouhodobých perspektivách hospodaření našeho společenství. Čtěte více »

Novinky

Evangelický karneval 2018

15. 2. 2018Roman Mazur

Své členy i přátele srdečně zveme na Evangelický karneval v sobotu 24. února od 15:30 hod. Podrobnosti na přiložené pozvánce. Čtěte více »

Nejbližší akce sboru

  • Zkouška pěveckého sboru 21. února 18:30 (středa)
  • Klub rodičů s dětmi Libé Ňuňu 22. února 10:00 (čtvrtek)
  • Dětský klub 23. února 15:30 (pátek)
  • Evangelický karneval 2018 24. února 15:30 (sobota)
  • Bohoslužby se křty dětí 25. února 9:30 (neděle, 2. postní)