Novinky

Setkání s lékařem Zdeňkem Susou

9. 5. 2007Roman Mazur

V pátek 11. května od 17:30 hod proběhne v našem sále beseda se Zdeňkem Susou o zdraví i nemoci, tělu i duši, medicíně oficiální i alternativní. Akce je připravována především jako příležitost k misijnímu oslovení veřejnosti v našem okolí. Jste srdečně zváni!

Doc. MUDr. Zdeněk Susa, CSc., (1942) byl a je činný v různých lékařských oborech, především však jako plicní lékař. V současné době působí jako učitel vnitřního lékařství na 1. lékařské fakultě UK v Praze a jako lékař Všeobecné fakultní nemocnice. Přednáší a publikuje nejen ve svém oboru, ale zabývá se také bioetikou, vztahy duše a těla, vztahy oficiální a alternativní medicíny; obecně je možno říci, že má rád „medicínu v souvislostech“. Kromě toho, že je lékařem a vysokoškolským učitelem, působí též jako příležitostný evangelický kazatel, cestovatel, spisovatel, nakladatel…

Nová fotoalba

16. 4. 2007Roman Mazur

V sekci „Fotoalbum“ našeho webu přibylo několik nových sérií fotek ze života našeho sboru. Nepřehlédněte!

Minibrigáda na dvorku sborového domu

10. 4. 2007Roman Mazur

V pátek 13. dubna se ještě jednou dáme dohromady, abychom „dozvelebili“ náš dvorek. Sraz zájemců v 16:00 hod., předpokládaný konec brigády v 19:00 hod. Budeme především rýt, hrabat, sít trávu… Můžete se také podívat na fotografie z minulé brigády.

Výroční zpráva o životě sboru

23. 3. 2007Martin Calta

V neděli 19. března se po bohoslužbách konalo výroční sborové shromáždění. Můžete si přečíst výroční zprávu, která byla na shromáždění přednesena.

Vycházka na Cibulku

6. 3. 2007Martin Calta

Zveme vás tuto neděli 11. března na vycházku na Cibulku. Sraz bude ve 14:25 na hlavním nádraží u pokladny č. 13.

Výroční sborové shromáždění

6. 3. 2007Martin Calta

V neděli 19. března se bude po bohoslužbách konat výroční sborové shromáždění.

Alianční týden modliteb

8. 1. 2007Martin Calta

V rámci Aliančního týdne modliteb od 7. do 14. ledna se v úterý 9. 1. v 18:00 koná shromáždění v Křesťanském společenství Na Žertvách. Ve čtvrtek se v našem sboru nebude konat biblická hodina.

Pravidelný sborový program

24. 12. 2006Martin Calta

 • Pondělí, 14:30 – kruh seniorů
 • Úterý (sudé), 16:45 – ekumenické shromáždění v Čakovicích (školní družina v ulici Dyjská)
 • Středa, 17:00 – mládež (od 13 let)
 • Čtvrtek, 17:00 – biblická hodina
 • Pátek, 14:00 – dětský klub (6–13 let)
 • Neděle, 9:30 – bohoslužby
Více o sboru…

Nejbližší akce

24. 12. 2006Martin Calta

Pondělí 25. 12. 9:30 bohoslužby s večeří Páně
Úterý 26. 12. 9:30 bohoslužby
Neděle 31. 12. 9:30 bohoslužby
Pondělí 1. 1. 9:30 bohoslužby s večeří Páně

Instalace Romana Mazura

14. 9. 2006Martin Calta

Farářem libeňského sboru je od září 2006 bratr Roman Mazur. Jeho instalace (slavnostní uvedení do funkce) se bude konat v neděli 24. 9. v 15:00.

Sborový program

14. 9. 2006Martin Calta

Každý čtvrtek od 17:00 se ve sborové klubovně koná biblická hodina, kterou vede Roman Mazur. Každé sudé úterý v 16:45 se koná schůzka ekumenického společenství v Čakovicích.

Roman Mazur farářem v Libni

12. 4. 2006Roman Mazur

V neděli 9. dubna se v našem sboru konalo volební shromáždění. Bylo přítomno 47 členů s hlasovacím právem, kteří bratra Romana Mazura jednohlasně zvolili za libeňského faráře.

Volba faráře

9. 3. 2006Martin Calta

V neděli 9. dubna se bude po bohoslužbách konat volební shromáždění. Staršovstvo navrhlo sboru k volbě jako jediného kandidáta bratra Romana Mazura. Volbu musí samozřejmě nejprve schválit synodní rada.

Výroční shromáždění

9. 3. 2006Martin Calta

V neděli 19. března se bude po bohoslužbách konat výroční sborové shromáždění.

Velikonoční bohoslužby

9. 3. 2006Martin Calta

Během velikonoc se budou v našem sboru konat tato shromáždění:
Čtvrtek, 13. 4. v 17:00
Pátek, 14. 4. v 9:30
Neděle, 16. 4. v 9:30
Pondělí, 17. 4. v 9:30

Mládež se opět schází

2. 2. 2006Martin Calta

Mládež se od začátku roku 2006 schází ve čtvrtek, zatím jednou za měsíc. Příští schůzka se koná 16. února v 18:15. Datum a čas dalších schůzek budou upřesněny.

Vánoční bohoslužby

11. 12. 2005Martin Calta

18. 12. (ne) 9:30 Dětské bohoslužby
24. 12. (so) 14:30 Pavel Smetana  
25. 12. (ne) 9:30 Miloslav Nekvasil Večeře Páně
26. 12. (po) 9:30 Miloslav Nekvasil  
31. 12. (so) 17:30 Jakub Trojan  
1. 1. (ne) 9:30 Miloslav Nekvasil Večeře Páně

Rodinná neděle

21. 11. 2005Martin Calta

Zveme Vás na rodinnou neděli 11. prosince. Naším hostem bude bratr farář Roman Mazur a k obědu budou zapékané brambory. Chete-li ke společnému obědu přispět, budeme rádi – můžete přinést zmíněné zapékané brambory nebo zákusky.

Dětské vánoční bohoslužby

10. 10. 2005Martin Calta

Zveme Vás na dětské vánoční bohoslužby, které se letos budou konat již čtvrtou adventní neděli, tj. 18. prosince 2005.

Předkonfirmační příprava

10. 10. 2005Martin Calta

V září 2005 byla zahájena předkonfirmační příprava, která probíhá každou neděli po bohoslužbách v 10:30 a srdečně na ni zveme všechny zájemce. Přípravu vede bratr farář Nekvasil.

Nové staršovstvo

6. 6. 2005Martin Calta

Na volebním shromáždění 8. května 2005 bylo zvoleno <starsovstvo>star­šovstvo</star­sovstvo>. Na schůzi nového staršovstva 15. 5. byli zvoleni: kurátorka (Eva Mikšíková), místokurátorka (Irena Wagnerová) a předseda staršovstva (Miloslav Nekvasil).

Volba staršovstva

4. 5. 2005Martin Calta

Tuto neděli 8. května 2005 se bude v našem sboru konat volba strašovstva.

Velikonoční dopis

6. 4. 2005Martin Calta

Členové a přátelé libeňského sboru obdrželi velikonoční dopis od našeho faráře br. Nekvasila. Najdete v něm také krátké povídání sestry Rücklové o událostech v letošním roce a na konec informace od správní komise našeho sboru. Čtěte více »

Výroční shromáždění

6. 4. 2005Martin Calta

V neděli 3. dubna se konalo výročním sborové shromáždění. Bylo schváleno, že 8. 5. 2005 se bude konat volba strašovstva. V kostele a při biblických hodinách je do 24. 4. k dispozici krabička, do které prosím vhazujte návrhy Vašich kandidátů.

Volba bratra Nekvasila

7. 3. 2005Martin Calta

V neděli 20. 2. se konalo volební shromáždění, které zvolilo bratra Miloslava Nekvasila za faráře libeňského sboru. Bratr Nekvasil bude v našem sboru působit do doby, než Libeň najde nového faráře.

Dovolená

7. 2. 2005Martin Calta

V týdnu 7. – 13. 2. má sestra Thurzová dovolenou, ve farní kanceláři bude otevřeno pouze v úterý 8. 2.

Rezignace staršovstva

31. 1. 2005Martin Calta

V neděli 30. ledna 2005 se konalo mimořádné sborové shromáždění, o jehož svolání požádalo 44 členů sboru. Při hlasování o důvěře staršovstvu vyjádřilo z 65 přítomných členů důvěru 31, nedůvěru rovněž 31 a 3 se zdrželi hlasování. Důvěra tedy vyslovena nebyla a staršovstvo rezignuje.

Mimořádné shromáždění

7. 1. 2005Martin Calta

V neděli 30. ledna 2005 se bude po bohoslužbách konat mimořádné sborové shromáždění. Podpisem žádosti „o svolání mimořádného shromáždění, které se bude zabývat vážnou situací v našem libeňském sboru“ o to požádalo 44 členů sboru s hlasovacím právem. Jedním z bodů programu bude hlasování o důvěře staršovstvu.

Zpráva staršovstva

14. 12. 2004Martin Calta

V úterý 7. prosince se konala schůze staršovstva. Byla mimo jiné přijata rezignace bratra Hříbka na místo faráře v našem sboru. Další podrobnosti si můžete přečíst ve zprávě staršovstva. Dále doporučujeme shrnutí událostí, které se v libeňském sboru odehrály na podzim roku 2004.

Na stopě

8. 12. 2004Martin Calta

Zveme Vás 24. prosince v 9:30 do Libně na vánoční divadelní představení s názvem Na stopě, kterou připravila nedělní škola ve spolupráci s mládeží.

Novinky

Evangelický karneval 2018

15. 2. 2018Roman Mazur

Své členy i přátele srdečně zveme na Evangelický karneval v sobotu 24. února od 15:30 hod. Podrobnosti na přiložené pozvánce. Čtěte více »

Nejbližší akce sboru

 • Bohoslužby s večeří Páně doprovází kytarista S. Klecandr 18. února 9:30 (neděle, 1. postní)
 • Recitál S. Klecandra 18. února 11:00 (neděle)
 • Kruh seniorů 19. února 14:30 (pondělí)
 • Setkání dorostu 19. února 18:00 (pondělí)
 • Zkouška pěveckého sboru 21. února 18:30 (středa)