Symboly libeňského sboru

Tříbarevný stropní pruh, libeňský kříž a sborové logo.

Znáte jejich symboliku?

Tříbarevný stropní pruh

Tříbarevný motiv na stropě naší kaple nese dvojí význam:

Za prvé symbolizuje tři křesťanské poklady:

 • víru
 • naději
 • lásku.

Víru symbolizuje pruh modré barvy, barvy nebes.

Pruh naděje je zelený; co je ve světě přirozeně zelené, to roste a má budoucnost.

Červený je pruh lásky; krve a oběti, kterou skutečná láska přináší pro své milované.

Tři pruhy také napovídají, jak se ony poklady víry mají projevit v každodenním životě věřících křesťanů.

 • v přijetí křtu,
 • duchovním životě
 • a ve službě druhým.

Modrý pruh křtu má barvu vody, která smývá hříchy.

Zeleně roste a prohlubuje se duchovní život jednotlivých křesťanů.

červenou barvu má obětavá služba, která dokáže prolít pot i krev pro druhé.

Libeňský kříž

Dřevěný kříž odkazuje na Ježíše Krista. Lze rozložit, jeho jednotlivé části libeňského kříže mají následující symboliku:

Vertikální břevno znázorňuje Boží sklonění a vtělení v příběhu Ježíše Krista. Bůh má o svět a člověka velký zájem, nejsou mu lhostejní.

Horizontální břevno je horizontálou lásky. Ježíš jako Boží Vyvolený měl rád všechny kolem sebe. Přijímal je, uzdravoval, odpouštěl. Přibližoval a vnášel tak do světa Boží království.

Stylizovaný otvor připomíná Kristovo zrození i smrt. Zrození v jeskynní stáji i jeskynní hrob, který byl zavalen kamenem. .

Boží láska a mnohý hříšný lidský odpor proti ní Ježíše přivedli až na kříž, který vznikne složením obou břeven. A také do hrobu, který se za ním zavřel s rachotem přivalovaného kamene.

Tím to ale neskončilo. Kámen (symbolicky znázorněn dřevěným kolečkem) byl o velikonoční neděli Boží mocí odvalen a Kristus vstal z mrtvých a vstoupil na nebesa.

Sborové logo

Veškeré prvky se se spojují ve sborovém logu. Jeho symboliku už znáte.

 • význam tří barev loga
 • i libeňský kříž.

Novinky

Zkouška vánočního divadla

7. 12. 2018

Již tuto neděli 9.12 se bude po bohoslužbách od 11:00 zkoušet vánoční divadlo, tak nezapomeňte a dorazte!

Nejbližší akce sboru

 • Zkouška kytarové skupiny 12. prosince 18:30 (středa)
 • Dětský klub 14. prosince 15:30 (pátek)
 • Bohoslužby s večeří Páně 16. prosince 9:30 (neděle, 3. adventní)
 • Zkouška vánočního divadla 16. prosince 11:00 (neděle)
 • Kruh seniorů: předvánoční setkání 17. prosince 14:30 (pondělí)