Představitelé sboru

Farář

Farářem sboru je od roku 2006 Roman Mazur.

Anička a Roman Mazurovi

Narodil se v roce 1974 v Českém Těšíně do běžné, tedy nekřesťanské české rodiny. Příklon ke křesťanské víře prožil až v časech dospívání pod vlivem aktivní skupiny českotěšínské evangelické mládeže.

Vystudoval matematické gymnázium v Bílovci (1988 – 1992), evangelickou Biblickou a misijní školu v Hradci Králové (1992 – 1994) a Evangelickou teologickou fakultu Univerzity Karlovy (1998 – 2004). Jako jáhen a farář působil dříve v Ostravě (1996 – 2006), kde se věnoval nejvíce křesťanské práci s dětmi a s mládeží.

Od roku 2009 je (nyní v druhém volebním období) seniorem Pražského seniorátu (= církevního kraje) Českobratrské církve evangelické, který zahrnuje 31 sborů v Praze a ve Středočeském kraji.

Má ženu Aničku a tři děti: Janu, Davida a Magdalénu. Jeho koníčky jsou cyklistika, futsal, stolní a počítačové hry.

Kurátorka

Společně s farářem vede a zastupuje sbor od dubna 2017 kurátorka Silvie Rosenová.

Narodila se v roce 1978 v Praze. V dětství nepravidelně chodila s rodiči a se sestrou do libeňského sboru v době, kdy zde byl farářem Pavel Smetana. Aktivněji se začala zapojovat do sborového života prostřednictvím setkávání mládeže, jejíž „nový“ vznik inicioval tehdejší farář Ondřej Stehlík.

Vystudovala Vysokou školu ekonomickou se zaměřením na mezinárodní politiku. Zde se potkala se svým manželem, se kterým nyní vychovávají tři děti: Vojtu, Julii a Alžbětu.

V současnosti pracuje jako dula – doprovází ženy k porodu jako nezdravotní personál.

Místokurátorka

Zástupkyní kurátorky je Eva Mikšíková, dřívější dlouholetá kurátorka sboru.

Vyrůstala spolu se svou sestrou v evangelické rodině v Domažlicích. V době dospívání měl na ně velký vliv tehdejší domažlický farář Jiří Veber, který je vedl nejen cestou víry, ale přiblížil jim i různé, tehdy opomíjené spisovatele (E. Hemingway, R. Rolland, G. Greene atd).

Po maturitě na jedenáctileté střední škole vystudovala matematicko – fyzikální fakultu UK. Pak učila matematiku a deskriptivní geometrii na gymnáziu, nyní je v důchodu.

V roce 2014 ovdověla, má dva syny a čtyři vnoučata.

Sekretářka

Sekretářkou, účetní a správcovou sborového domu v jedné osobě je na částečný úvazek Alena Thurzová.

Členkou sboru je od roku 1995, jeho zaměstnankyní od roku 1998.

Seniorátní farář

Jakub Malý se narodil roku 1988 v Kladně do rodiny Jany a Petra Malých. Dětství prožil ve městě Libochovice, okres Litoměřice. Pokřtít se nechal ve sboru ČCE v Třebenicích poté, co si jako sedmnáctiletý přečetl Bibli, coby povinnou četbu na Gymnáziu Lovosice.

V letech 2004–2008 vystudoval Gymnázium Lovosice. Poté v letech 2008–2013 vystudoval Evangelickou teologickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Po studiu na na vysoké škole absolvoval vikariát v našem libeňském sboru a po jeho úspěšném dovršení pracuje od listopadu 2014 jako seniorátní farář se základnou v našem sboru.

Se svou dlouholetou partnerkou Lucií bydlí v Praze – Dejvicích.

V našem sboru se věnuje především práci s dětmi, mládeží a s rodinami s dětmi.

Mezi jeho koníčky patří sledování filmů, četba a sport jakéhokoli druhu.

Jakub Malý dokončuje triatlon; rodinná rekreace 2016

Jakub Malý dokončuje triatlon; rodinná rekreace 2016

Seniorátní farářka

Romana Čunderlíková (roz. Špačková, nar. 1976) byla od prosince 2012 do konce roku 2015 na poloviční úvazek farářkou Pražského seniorátu – církevního kraje – naší církve. Z titulu této funkce mj. zastupovala faráře Romana Mazura, takže se např. často spolupodílela na vedení nedělních bohoslužeb v našem společenství i na jeho dalších aktivitách.

Momentka ze křtu malého Františka Čunderlíka; podzim 2016

Momentka ze křtu malého Františka Čunderlíka; podzim 2016

foto: Martin Šanda

Romana pochází z částečně evangelické rodiny. Dětství a mládí prožila v Klášteře nad Dědinou v severovýchodních Čechách. Na její další profesní směřování mělo důležitý vliv jak společenství evangelické mládeže, tak i studium na církevní střední škole.

Po studiu na Evangelické teologické fakultě v Praze (1997 – 2003) nastoupila na roční vikářskou praxi do sboru v Praze – Nuslích. Poté působila osm let v Brně (2004 – 2012). Na poloviční úvazek pracovala na Evangelické akademii jako školní duchovní a na druhou polovinu úvazku byla nejprve seniorátní farářkou brněnského seniorátu a posléze druhou farářkou ve sboru v Brně – Židenicích.

S manželem Františkem žije od léta 2012 v Praze – Střížkově. Od začátku roku 2013 jsou oba členy našeho sboru. Od začátku roku 2016 je Romana na rodičovské dovolené se synem Františkem.

Novinky

Léto 2017

4. 7. 2017Roman Mazur

Prázdninový sborový život je omezen jen na pravidelné nedělní bohoslužby od 9:30 hod. a středeční biblické hodiny pro všechny generace od 18:00 hod. Nejsou vyhlášeny ani úřední hodiny ve farní kanceláři, ale v případě potřeby je možno kontaktovat faráře nebo sekretářku sboru telefonicky či e-mailem.

Nejbližší akce sboru

  • Bohoslužby 23. července 9:30 (neděle, 6. po Trojici)
  • Letní biblická hodina 26. července 18:00 (středa)
  • Bohoslužby 30. července 9:30 (neděle, 7. po Trojici)
  • Letní biblická hodina 2. srpna 18:00 (středa)
  • Začíná rodinná rekreace ve středisku Immanuel 6. srpna (neděle)