Představitelé sboru

Farář

Farářem sboru je od roku 2006 Roman Mazur.

Anička a Roman Mazurovi

Anička a Roman Mazurovi

Narodil se v roce 1974 v Českém Těšíně do běžné, tedy nekřesťanské české rodiny. Příklon ke křesťanské víře prožil až v časech dospívání pod vlivem aktivní skupiny českotěšínské evangelické mládeže.

Vystudoval matematické gymnázium v Bílovci (1988 – 1992), evangelickou Biblickou a misijní školu v Hradci Králové (1992 – 1994) a Evangelickou teologickou fakultu Univerzity Karlovy (1998 – 2004). Jako jáhen a farář působil dříve v Ostravě (1996 – 2006), kde se věnoval nejvíce křesťanské práci s dětmi a s mládeží.

Od roku 2009 je (nyní v druhém volebním období) seniorem Pražského seniorátu (= církevního kraje) Českobratrské církve evangelické, který zahrnuje 31 sborů v Praze a ve Středočeském kraji.

Má ženu Aničku a tři děti: Janu, Davida a Magdalénu. Jeho koníčky jsou cyklistika, futsal, stolní a počítačové hry.

Kurátorka

Společně s farářem vede a zastupuje sbor od dubna 2017 kurátorka Silvie Rosenová.

Narodila se v roce 1978 v Praze. V dětství nepravidelně chodila s rodiči a se sestrou do libeňského sboru v době, kdy zde byl farářem Pavel Smetana. Aktivněji se začala zapojovat do sborového života prostřednictvím setkávání mládeže, jejíž „nový“ vznik inicioval tehdejší farář Ondřej Stehlík.

Vystudovala Vysokou školu ekonomickou se zaměřením na mezinárodní politiku. Zde se potkala se svým manželem, se kterým nyní vychovávají tři děti: Vojtu, Julii a Alžbětu.

V současnosti pracuje jako dula – doprovází ženy k porodu jako nezdravotní personál.

Seniorátní farář

Jakub Malý se narodil roku 1988 v Kladně do rodiny Jany a Petra Malých. Dětství prožil ve městě Libochovice, okres Litoměřice. Pokřtít se nechal ve sboru ČCE v Třebenicích poté, co si jako sedmnáctiletý přečetl Bibli, coby povinnou četbu na Gymnáziu Lovosice.

V letech 2004–2008 vystudoval Gymnázium Lovosice. Poté v letech 2008–2013 vystudoval Evangelickou teologickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Po studiu na na vysoké škole absolvoval vikariát v našem libeňském sboru a po jeho úspěšném dovršení pracuje od listopadu 2014 jako seniorátní farář se základnou v našem sboru.

Se svou dlouholetou partnerkou Lucií bydlí v Praze – Dejvicích.

V našem sboru se věnuje především práci s dětmi, mládeží a s rodinami s dětmi.

Mezi jeho koníčky patří sledování filmů, četba a sport jakéhokoli druhu.

Jakub Malý dokončuje triatlon; rodinná rekreace 2016

Jakub Malý dokončuje triatlon; rodinná rekreace 2016

Místokurátorka

Zástupkyní kurátorky je Eva Mikšíková, dřívější dlouholetá kurátorka sboru.

Vyrůstala spolu se svou sestrou v evangelické rodině v Domažlicích. V době dospívání měl na ně velký vliv tehdejší domažlický farář Jiří Veber, který je vedl nejen cestou víry, ale přiblížil jim i různé, tehdy opomíjené spisovatele (E. Hemingway, R. Rolland, G. Greene atd).

Po maturitě na jedenáctileté střední škole vystudovala matematicko – fyzikální fakultu UK. Pak učila matematiku a deskriptivní geometrii na gymnáziu, nyní je v důchodu.

V roce 2014 ovdověla, má dva syny a čtyři vnoučata.

Účetní a správcová

Účetní a správcovou sborového domu v jedné osobě je na částečný úvazek Alena Thurzová.

Členkou sboru je od roku 1995, jeho zaměstnankyní od roku 1998.

Novinky

Zkouška vánočního divadla

7. 12. 2018

Již tuto neděli 9.12 se bude po bohoslužbách od 11:00 zkoušet vánoční divadlo, tak nezapomeňte a dorazte!

Nejbližší akce sboru

  • Zkouška kytarové skupiny 12. prosince 18:30 (středa)
  • Dětský klub 14. prosince 15:30 (pátek)
  • Bohoslužby s večeří Páně 16. prosince 9:30 (neděle, 3. adventní)
  • Zkouška vánočního divadla 16. prosince 11:00 (neděle)
  • Kruh seniorů: předvánoční setkání 17. prosince 14:30 (pondělí)